WYJĄTKOWE SPOTKANIE

WYJĄTKOWE SPOTKANIE

W OBLICZU 70 LAT ISTNIENIA CERAMIKI I SZKŁA NA WROCŁAWSKIEJ ASP

Z okazji obchodów 70-lecia obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP i trwania jubileuszowej wystawy pod tym samym tytułem w Galerii NEON Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła prof. Kazimierz Pawlak w dniu 28 stycznia 2019 roku zorganizował spotkanie nestorów - wykładowców oraz historyków sztuki zasłużonych dla wydziału, którzy wnieśli swój wkład w przygotowywaną z tej okazji publikację monograficzną spisując swoje wspomnienia oraz pracując nad historycznym jej opracowaniem.

W kameralnym zdarzeniu wzięli udział emerytowani wykładowcy:

prof. Krystyna Cybińska, prof. Irena Lipska – Zworska, dr hab. Janusz Drzewiecki z Katedry Ceramiki,

prof. Jerzy Chodurski z Katedry Szkła

prof. Michał Jędrzejewski z Katedry Scenografii, Rektor ASP we Wrocławiu kadencji 1985-1991

oraz znamienici goście:

dr Barbara Banaś – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Pełnomocnik ds. Pawilonu Czterech Kopuł, prowadząca od wielu lat Dział Ceramiki i Szkła

Maria Jeżewska – była kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu, autorka publikacji z zakresu ceramiki.

prof. Paweł Banaś,  historyk sztuki i kulturoznawca, były kierownik Zakładu Problemów Kultury Artystycznej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji poświęconych zwłaszcza artystycznej ceramice i szkłu

To miłe spotkanie, pełne wspomnień i anegdot, dało również możliwość zatrzymania w kadrze autorów wraz z ich artystycznymi realizacjami.

----------------------------------------------------------------------------

kurator wystawy: dr Jacek Żurek

zdjęcia: dr Wronika Lucińska

notatkę przygotowała: dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan

zamieściła: Joanna Opalska-Brzecka

Galeria:

  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
  • 70-lecie obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP
Więcej »