Pracownia Biżuterii

Prowadzący:

dr hab. Agata Danielak-Kujda prof. ASP, mgr Agata Nartowska,
mgr Giedymin Jabłoński

Pracownia rozszerza pojęcie projektowania biżuterii na obiekty nie tylko w klasycznym rozumieniu „biżuterii jubilerskiej”, zajmuje się projektowaniem przedmiotów wyrażających związki kulturowe, osobowość czy też stan emocjonalny. Mogą one stanowić zarówno przedmioty artystyczne, związane z historią i kulturą – użytkowe, ale unikatowe, gdzie funkcjonalność podporządkowana jest ciału. Mogą to być też obiekty o konkretnej, sprecyzowanej funkcji – dające możliwość personalizacji w odniesieniu człowiek – obiekt lub urządzenie.
Biżuteria jest dziedziną w której istnieje szczególny związek wzornictwa i sztuki. Poszukiwania w ramach opracowywanych zadań mają charakter ideowy oraz technologiczny i materiałowy. Proponowane tematy realizowane są z myślą o rozwijaniu świadomości korzystania z możliwości dostępnych w rozmaitych dziedzinach nauki, techniki i sztuki. Biżuteria w szczególny sposób wpływa na proces komunikacji. Łańcuch twórca – noszący – odbiorca wzbogaca możliwości interpretacji obiektu. Projektowana biżuteria ma personalizować i oswajać otoczenie, dawać użytkownikowi poczucie podejmowania świadomych wyborów. Realizacja programu wspomagana jest warsztatami ze znanymi twórcami biżuterii.
Oprócz biżuterii w pracowni projektowane są również obiekty codziennego użytku. Tematy podejmowane w pracowni wspomagane są współpracą z producentami. W pracowni stosuje się zarówno tradycyjne techniki pracy w materiale jaki i techniki cyfrowe. Projekty badawcze opracowywane są z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej i sprzętu laboratoryjnego dającego możliwość zrealizowania innowacyjnych koncepcji projektowych. Podejmowane próby kształtowania oparte są o eksperymenty technologiczne i materiałowe.W związku z możliwością stosowania technik i technologii dostępnych w ASP, pracownia jest dostępna jako fakultatywna dla wszystkich innych kierunków. Współpraca z pracowniami i warsztatami pozostałych kierunków studiów otwiera szerokie możliwości badawcze i realizacyjne.
Współpraca z przemysłem w realizacji zadań, a co za tym idzie przygotowanie projektantów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach i zmierzenia się z wdrożeniem projektu jest zgodna z celami naukowo-artystycznymi i dydaktycznymi uczelni.