Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Elżbieta Wernio

CEL

Pracujemy nad twórczą interpretacją tekstu literackiego. Uczymy się pracowania w zespole, poznajemy umiejętności współpracy z zespołem technicznym, z aktorami i zespołem realizacyjnym, uzyskujemy wiedzę z dziedziny sztuk teatralnych.

Celem jest samodzielna realizacja scenografii, dla dowolnej formy teatralnej; umiejętność samodzielnego opracowania projektowego koncepcji scenograficznej spektaklu teatralnego, koncepcji kostiumograficznej – na bazie tekstu literackiego. Cały cykl studiów przygotowuje do scenograficznej realizacji dyplomowej i wyboru formy spektaklu.

Student poznaje podstawy warsztatu, poprzez problemy formy plastycznej, kompozycji, przestrzeni i koloru, proporcji i perspektywy – w kontekście sceny teatralnej. Opracowujemy wybrane zagadnienia z techniki i technologii scenicznych. Poznajemy proces projektowania kostiumów, aż po techniki realizacji kostiumu. Rozwiązujemy problemy budowania planów przestrzennych na płaszczyźnie, poznajemy sposoby tworzenia iluzji teatralnych. Równie ważna jest umiejętność projektowania i operowania światłem w teatrze. Poznajemy zasady działania, mechanizmy funkcjonowania i zastosowanie. Wprowadzamy do wiedzy o konstrukcji budynków teatralnych.

OPIS

Realizacja zadań semestralnych, które są projektami scenograficznymi wybranych utworów dramatycznych; prace projektowe; ogólne i szczegółowe projekty kostiumów i przestrzeni. Semestr kończy prezentacja wykonanych projektów, ewentualna samodzielna realizacja scenografii dla dowolnej formy teatralnej – pokaz spektaklu. Przygotowanie do wyboru spektaklu dyplomowego. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych konsultacji „mistrz-uczeń”, z zaproponowanych tematów do realizacji, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektów, powstają prace indywidualne. Samodzielna realizacja scenografii dla dowolnej formy teatralnej, odbywa się pod nadzorem autorskim prowadzącego.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • Projektowanie Scenografii Teatralnej, prowadzący prof. Elżbieta Wernio – II, III, IV rok, V – przedmiot do wyboru jako dyplom

 • Struktury Projektowania Scenografii Teatralnej, prowadzący dr Tomasz Brzeziński, ad. – I, II, III, IV rok, V – przedmiot do wyboru jako dyplom

WARUNKI ZAPISU

Zainteresowanie sztuką teatralną, filmową, historią sztuki. Znajomość podstaw warsztatu scenograficznego.

LEKTURY

 1. Zenobiusz Strzelecki, Współczesna scenografia polska
 2. Zenobiusz Strzelecki, Konwencje scenograficzne
 3. Maguelonne Toussaint-Samat, Historia stroju
 4. Francois Bocher, Historia mody
 5. Ela i Andrzej Banach, Słownik mody
 6. Moda – historia mody od XVIII do XX w. – kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto
 7. Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce
 8. Barbara Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski
 9. Edward Gordon Craig, O sztuce teatru
 10. Herbert Norris, Tudor Costume and Fashion
 11. Douglas H. Russe, Costume History and Style
 12. Kate Mulvey i Melissa Richards, Kanony Piękna 1890-1990
 13. Historia teatru pod redakcją Johna Russella Browna
 14. Wprowadzenie do nauki teatru – wybór i opracowanie Janusz Degler
 15. www.dezeen.com
 16. www.fubiz.net
 17. architizer.com
 18. inhabitat.com

KONTAKT

ewernio@asp.wroc.pl

t.brzezinski@asp.wroc.pl