Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Scenografii Teatralnej

Przedmioty:

Projektowanie Scenografii Teatralnej

Prowadzący:

prof. dr hab. Elżbieta Wernio

            Scenograf to twórca i artysta działający m. in. w takiej dziedzinie kultury jaką jest teatr. Zagadnieniom scenografii teatralnej poświęcony jest przedmiot, który ma przygotować absolwenta do realizowania się w teatrze. Chcemy nauczyć takich umiejętności jak; analiza tekstu literackiego (scenariusza), projektowania przestrzeni teatralnej, kostiumu teatralnego,  umiejętności operowania światłem. Zasady profesjonalnego podania projektu, zawodowej oprawy graficznej, czy też makiety prezentującej koncepcję wizji scenograficznej, to również część zawodowego  przygotowania i cecha scenografa zawodowego.
Kształcenie dotyczy również zagadnień  pracy zespołowej,  dziedziny, w której nadrzędną wartością jest dzieło powstające z kreacji zbiorowej. Jednakże bez wizji scenografa, nie powstanie żadna wizualna strona profesjonalnej wypowiedzi artystycznej.
            Chcemy wykształcić takiego absolwenta, który nie straci cech twórcy, kreatywnego artysty, niepowtarzalnego indywidualizmu, a jednocześnie będzie potrafił odnaleźć się w zespole i podporządkować decyzjom innych twórców. Ukształtowany w ten sposób artysta będzie potrafił współpracować z reżyserami, dyrektorami różnych instytucji oraz radzić sobie z reżimem ograniczeń technicznych i finansowych.
       Niewątpliwą zaletą Katedry Scenografii w ASP Wrocław jest współpraca ze Szkołą Teatralną. Mamy możliwość praktycznej realizacji spektakli, dyplomów, małych form teatralnych na wydziale aktorskim i lalkarskim, aż do zwieńczenia dyplomu  indywidualną pracą scenograficzną.


Podstawy Projektowania Scenografii

ad. dr Damian Banasz

            Student uzyskuje wiedzę o podstawach rysunku technicznego i o budowie teatrów. Poznaje materiały do budowy dekoracji oraz sposób złożenia projektu realizacyjnego do spektaklu. Poznaje technologię budowy teatru oraz uzyskuje wiedzę z zakresu nowych technologii. Poznaje zasady działania, mechanizmy funkcjonowania i zastosowanie nowych technologii. Student uzyskuje umiejętność dostosowania formy wyrazu plastycznego z połączeniem nowych technologii.

Propedeutyka Scenografii Teatralnej
dr Tomasz Brzeziński