Pracownia Innych Form Teatralnych

Przedmioty:

Koncepcje  Performersko-Happeningowe

prof. zw. dr hab. Elżbieta Wernio

Teatr Formy i Przedmiotu

dr Robert Sochacki

Podstawy Projektowania Scenografii

ad. dr Damian Banasz

Założeniem programu kształcenia w ramach przedmiotu Podstaw Projektowania Scenografii jest osiągnięcie przez studentów sprawnego wykorzystywania wiedzy technicznej i terminologii  sceny teatralnej do jak najdoskonalszego wykreowania swojej wypowiedzi artystycznej jakim jest projekt, a później realizacja scenografii.

Zajęcia dają możliwość korzystania z laboratorium teatralnego, które mieści się na III piętrze w sali 313P (stary budynek).  Przestrzeń daje studentom możliwość sprawdzenia swoich założeń z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury świetlnej. Studenci ponadto uzyskują wiedzę z zakresu historii architektury Teatralnej i  przeglądu nowych mediów w teatrze.