Pracownia Innych Form Teatralnych

Prowadzący:

ad. dr hab. Wojciech Jankowiak prof. ASP

Koncepcje  Performersko-Happeningowe

W pierwszej fazie zajęć omawiana jest geneza happeningu, ze specjalnym uwzględnieniem pierwszych akcji realizowanych w USA od 1952 roku, jak również nieco późniejszych europejskich, polskich i wreszcie wrocławskich oraz wpływ happeningu i działań performerskich na inne dziedziny sztuki współczesnej.

Następnie w toku dyskusji powstają koncepcje (opracowywane opisowo lub rysunkowo) przez studentów. Kolejną fazę zajęć stanowią różne formy realizacji zdarzeń lub ich zapisu.

Teatr Formy i Przedmiotu

            Studenci rozpoczynają swoją pracę od wymyślenia scenariusza etiudy teatralnej, w której wydarzenia zorganizowane są wokół przedmiotu znanego, nieznanego, albo formy, którą zaproponuje student. Jego zadaniem jest stworzenie historii, z jej dramaturgią i akcją, przedstawienie scenariusza w formie „scenariusza obrazkowego”. Po zatwierdzeniu etiudy są realizowane w naszej eksperymentalnej sali teatralnej. Podczas realizacji poznajemy mechanizację sceny, sposoby oświetlenia scen i prowadzenia światła. Studenci muszą także decydować o muzyce, która towarzyszy akcji.