Gąsior Maria

dr Maria Gąsior, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


m.gasior@asp.wroc.pl