Kazimierczak Małgorzata

dr hab. Małgorzata Kazimierczak, ad.

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
Pracownia Intermediów
Fotografia - Pracownia Intermediów


mkaz@asp.wroc.pl