Mońka Małgorzata

Małgorzata Mońka
Zakład Języków Obcych

starszy wykładowca

mmo@asp.wroc.pl

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Filologia Romańska; dyplom z literatury francuskiej i krytyki literackiej we Francji w XIX w.

Od 1995 roku pracownik Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się nauką ogólnego języka francuskiego oraz języka specjalistycznego w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, ceramiki, szkła, grafiki, animacji.

Diplômée de l’Université de Wrocław, la faculté de la Filologie Romane ; le diplôme de la littérature française et de la critique littéraire en France au XIXe siècle.

Depuis 1995 elle travaille à l’Académie des Beaux-Arts à Wrocław. Elle enseigne la langue française et le langage spécialiste dans le domaine du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la céramique, du verre, du graphisme et de l’animation.