Warlikowska Małgorzata

dr hab. Małgorzata Warlikowska, prof. uczelni

Wydział Grafiki

Katedra Grafiki Warsztatowej


mwa@asp.wroc.pl