Skowroński Artur

Artur Skowroński
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
artur-skowronski.pl
aski@op.pl

Urodzony w 1970 roku w Głuszycy. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom zrealizował w 1997 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem prof. Haliny Pawlikowskiej, uzupełniony grafiką projektową w Pracowni prof. Jana Jaromira Aleksiuna. W latach 1997-2004 asystent w tejże Pracowni. Od 2014 prowadzi Pracownię Reklamy i Informacji Wizualnej w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. W latach 2010–2016 kierował studiami niestacjonarnymi I i II stopnia na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne. Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową oraz instalacjami interaktywnymi.
   Na polu grafiki projektowej zajmuje się plakatem, książkami, identyfikacją wizualną. Plakat – zagadnienia związane ze zjawiskami społecznymi i politycznymi oraz tematyką kulturalną promującą sztukę i naukę. Książka – wydawnictwa albumowe, katalogi, pozycje naukowe (ASP Wrocław, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Galeria Miejska we Wrocławiu, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Karpowicza we Wrocławiu, wydawnictwo j, w latach 2008–2010 współpracował z oficyną ATUT). Identyfikacja wizualna – „Solidarny Wrocław” (2010), AIAS (2011), Międzynarodowy Festiwal Historyczny. ANAMNESES (2012, 2013), Centrum Historii Zajezdnia (2015), Międzynarodowy Festiwal Chopinowski (2015, 2016, 2017)