Łabiński Mariusz

dr Mariusz Łabiński, st. wykł.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Szkła 


m.labinski@asp.wroc.pl