Łabiński Mariusz

Mariusz Łabiński
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Szkła
Pracownia Szkła Artystycznego - dyplomująca

Urodził się 17 lutego 1967 we Wrocławiu. Studiował w latach 1988 -1993 w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale Ceramiki i Szkła. Dyplom uzyskał w pracowni profesora Zbigniewa Horbowego. W 2003 roku obronił doktorat na macierzystej uczelni. Obecnie jest adiunktem w pracowni prof. Małgorzaty Dajewskiej.