Baśnik Paweł

mgr Paweł Baśnik, as.

Wydział Malarstwa

Katedra Malarstwa


p.basnik@asp.wroc.pl