Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej, dyplomująca

dr hab. Mieczysław Piróg, ad. dr Marta Płonka,
as. Jarosław Kowalczyk

Podstawowym celem kształcenia przyszłych projektantów jest przygotowanie ich do samodzielnej pracy twórczej oraz realizowanie zadań badawczych z zakresu komunikacji wizualnej. Program Pracowni obejmuje teorię i praktykę dotyczącą zagadnień projektowania w zakresie identyfikacji wizualnej, zwłaszcza komunikacji graficznej i jest poszerzony o zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych, takich jak: semiologia (semiologia graficzna), psychologia, socjologia, estetyka, logika itp., a także nauk technicznych i przyrodniczych.

W procesie edukacyjnym szczególna uwaga jest skierowana na metodologię projektowania oraz uwrażliwienie przyszłych projektantów na dostrzeganie i pojmowanie szeroko rozumianej problematyki społecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Zajęcia w pracowni obejmują wybrane zagadnienia projektowe dotyczące: analizy i dokumentacji istniejących komunikat.w wizualnych, analizy konstrukcji i grafiki opakowań wybranych grup towarowych, tworzenia pojedynczych i złożonych komunikat.w wizualnych, tworzenia systemów informacyjnych na przykładzie zbioru znak.w o określonej tematyce, projektowania informacji wizualnej w obrębie określonych ciągów komunikacyjnych, projektowania system.w identyfikacji wizualnej (wizerunku firmy, produktu itp.), projektowania konstrukcji i grafiki opakowań o różnorodnych strukturach.