Pracownia Projektowania Produktu, dyplomująca

dr hab. Włodzimierz Dolatowski prof. ASP, ad. dr Tomasz Gacek,
as. Renata Wites, mgr Przemysław Wańczyk

Program dydaktyczny pracowni obejmuje projektowanie skupione wokół realnych potrzeb przemysłu i dotyczy przedmiotów z obszaru domu, rekreacji, a także wyposażenia przestrzeni zurbanizowanej. Program kształcenia jest oparty na umiejętności określenia problemu projektowego, samodzielnego opracowania zestawu rozwiązań spełniających założenia projektowe oraz opracowaniu finalnego rozwiązania. Realizowane zadania projektowe powinny uwzględniać technologię produkcji, dokumentację wzorniczą i techniczną oraz modelowanie i prototypowanie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności rozwiązań. Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na doskonalenie świadomości działań twórczych, z naciskiem na rozwój kreatywności i wyobraźni plastyczno-przestrzennej orazuzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy projektowej.