Dajewska Małgorzata

Prof. Małgorzata Dajewska
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Szkła
II Pracownia Projektowania Szkła - dyplomująca

www.dajewska.art.pl

Urodzona 30.09.1958 r. w Sosnowcu.
W latach 1977-1982 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w Katedrze Szkła, w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego.
Od 1984 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w macierzystej uczelni, obecnie Akademii Sztuk Pięknych i zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego.
Przez dwie kadencje, w latach 1996-2002, piastowała stanowisko kierownika Katedry Szkła.
Od roku 2005 jest dziekanem Wydziału Ceramiki i Szkła.

Zajmuje się małą formą rzeźbiarską w szkle, wykorzystując technikę szlifowania, piaskowania, rytowania, zgrzewania. Na swych szklanych obiektach często umieszcza wygrawerowane wiersze własnego autorstwa. Czasami projektuje także naczynia.

Od 1984 r bierze czynny udział w wielu wystawach w kraju i za granicą (ok.100 wystaw), m.in. w Kuwejcie, Belgii, Niemczech, Japonii, USA, Francji, Szwajcarii, Holandii, Finlandii, Meksyku, Włoszech. Swój dorobek prezentuje także w licznych pokazach indywidualnych, opatrzonych poetyckimi tytuami.
Zdobyła I nagrodę w konkursie "Polskie Szkło 95" za zestaw stołowy "Aquarius", który na Targach Poznańskich nagrodzono złotym medalem.

Jej prace znajdują się w zbiorach:
Muzeum Watykańskiego, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze, Muzeum Regionalnego w Toruniu, BWA w Wałbrzychu, BWA w Sandomierzu oraz prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
W 1999 r na zamówienie władz Sosnowca wykonała rzeźbę ze szkła dar od miasta dla papieża Jana Pawła II.
W roku 2003 zaprojektowała i zrealizowała statuetkę "Złoty Laur Akademicki" - dar Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola, także dla papieża Jana Pawła II.

Małgorzata Dajewska