IX Pracownia Malarstwa

IX Pracownia Malarstwa

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab.Zdzisław Nitka, prof. uczelni

mgr Joanna Kaucz, as.

OPIS

Studiowanie malarstwa rozumiem jako praktyczne dostrzeganie (na podłożu wrażliwości) problemów plastycznych w naturze - jak: kolor, gama, kompozycja, materia, łączenie różnych materii - wynikające z tego - wyraz, ekspresja, także te elementy w innych środkach wypowiedzi plastycznej poza obrazem. W dalszym toku indywidualnym - wykorzystywanie tych doświadczeń dla prób konstruowania indywidualnego języka plastycznej wypowiedzi. Dwu elementom przypisuję podstawowe znaczenie pracy, tj. doświadczeniom czyli malowaniu i świadomości plastycznej, podkreślając ważność pracy, bez której nie ma świadomości plastyczne.

KONTAKT

zni@asp.wroc.pl

j.kaucz@asp.wroc.pl