IX Pracownia Malarstwa, dyplomująca

Prowadzący:

Kierownik pracowni: prof.Zdzisław Nitka

as. Joanna Kaucz

Program pracowni:

MALARSTWO:

Studiowanie malarstwa rozumiem jako praktyczne dostrzeganie (na podłożu wrażliwości) problemów plastycznych w naturze - jak: kolor, gama, kompozycja, materia, łączenie różnych materii - wynikające z tego - wyraz, ekspresja, także te elementy w innych środkach wypowiedzi plastycznej poza obrazem. W dalszym toku indywidualnym - wykorzystywanie tych doświadczeń dla prób konstruowania indywidualnego języka plastycznej wypowiedzi. Dwu elementom przypisuję podstawowe znaczenie pracy, tj. doświadczeniom czyli malowaniu i świadomości plastycznej, podkreślając ważność pracy, bez której nie ma świadomości plastyczne.

prof. A.Dymitrowicz