Sikora-Jańska Agata

Agata Sikora-Jańska

Zakład Języków Obcych
Lektor języka hiszpańskiego

Absolwentka Iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego; praca magisterska na temat współczesnej literatury hiszpańskiej. Na Akademii Sztuk Pięknych pracuje od roku akademickiego 2012/2013 jako lektor języka hiszpańskiego. Podczas zajęć wykorzystuje materiały dydaktyczne z wykorzystaniem słownictwa branżowego z zakresu malarstwa, rzeźby, sztuki mediów, grafiki, architektury wnętrz i scenografii. Szczególną uwagę przywiązuje do profilowania materiałów dydaktycznych i tematyki zajęć. Dąży do tego by wzbudzić zainteresowanie nie tylko językiem ale także szeroko pojętą kulturą Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych. Odbyła wieloletnie pobyty w Hiszpanii (m.in. stypendium na Universidad de Salamanca) i we Francji gdzie uczyła języka hiszpańskiego.