Bochenek-Kowalska Elżbieta

Elżbieta Bochenek-Kowalska
lektor języka niemieckiego

Zakład Języków Obcych

bochenekela@asp.wroc.pl

W roku 2001 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie filologii germańskiej (specjalizacja nauczycielska). W pracy magisterskiej zajmowała się nauczaniem bilingwalnym.  Podnosi stale swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych seminariach i szkoleniach metodycznych i językowych dla lektorów języka niemieckiego. Ukończyła również dwuletnie studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia na UW. W Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu od 2012 r. W pracy na uczelni ceni sobie przede wszystkim kontakt z młodymi ludźmi, których stara się przekonać, że znajomość języka niemieckiego może być bardzo przydatna. Uczy języka ogólnego oraz zawodowego.