Sztuka Przejścia '21 (fotorelacja z wernisażu)

Sztuka Przejścia '21 (fotorelacja z wernisażu)

Znamy laureatów konkursu na Najlepszy Dyplom Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta.

W czwartek 9 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, a w piątek 10 grudnia w BWA Dworzec Główny odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu decyzją Rektora w skład Komisji konkursowej powołani zostali:

  • prof. Wojciech Pukocz -  Rektor ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu - Przewodniczący
  • dr hab. Beata Mak-Sobota - Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
  • dr hab. Marta Płonka – Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi
  • dr hab. Michał Staszczak – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji
  • prof. Agata Danielak – Kujda - Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
  • dr Marzena Krzemińska - Baluch- Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła
  • dr hab. Marta Borgosz  - Dziekana Wydziału Malarstwa
  • dr Andrzej Kosiba w zastępstwie dr hab. Grzegorza Niemyjskiego – Dziekana Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki
  • dr hab. Marek Grzyb  - Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

W wyniku obrad Komisja Konkursowa zdecydowała o następującym przyznaniu nagród:

Nagroda Rektora w wysokości 5 000zł i tytuł Najlepszy Dyplom Roku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2021:   

WIKTOR GAŁKA

Kierunek Malarstwo - Wydział Malarstwa

Część I : „Ciało jako pole napięć ideowych” promotor – prof. Łukasz Huculak

Część II : „Ciało jako pole napięć ideowych” promotor – prof. Wojciech Pukocz

Uzasadnienie:

Wiktor Gałka w swoim dyplomie magisterskim podejmuje śmiałą próbę stworzenia estetyki wykraczającej poza ludzki punkt widzenia. Jego prace wpisują się w transhumanistyczną refleksję nad statusem ciała w przesyconej technologią rzeczywistości i konsekwencjami nieustannej ekspansji jej wirtualnych rozszerzeń na relacje  jednostki ludzkiej z technologią. Dwie integralnie związane ze sobą realizacje: obrazy o futurystycznej stylistyce oraz wirtualna przestrzeń dostępna za pomocą interaktywnych gogli,  łącznie stanowią interesujący głos w rozważaniach na temat potencjalnego wpływu zmian technologicznych na życie jednostek i zbiorowości oraz redefinicję społecznych
i kulturowych paradygmatów. Dotykając najbardziej aktualnych kwestii cywilizacyjnych są zarazem bardzo osobiste, a poruszające i sugestywne niepokojącą figuratywnością  obrazy, sprzężone
z możliwością odbioru ich trójwymiarowo w przestrzeni VR, w sposób niekonwencjonalny stawiają pytanie o kwestię poczucia tożsamości współczesnego człowieka.

Nagroda Prorektorów - wystawa indywidualna z publikacją:

MAGDALENA BANAŚ

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Kierunek Grafika

Część artystyczna: „Krajobraz skóry. Rozważania o tożsamości, cielesności i miejscu” promotor –

prof. Przemysław Tyszkiewicz

Część projektowa : „Ziemia zgryzoty. Autorska interpretacja książki” promotor -  dr hab. Magdalena Wosik

Uzasadnienie:

Odnaleziony przez autorkę kontekst pejzażu w podejściu do cielesności, stwarza możność głębszego spojrzenia na istotę dwóch ważnych elementów, składających się na tożsamość każdego człowieka. Uniwersalne znaczeniem obrazu i wysublimowane artystycznie grafiki stanowią osobiste przesłanie, które wrażliwym makrospojrzeniem na ciało skłania widza do osobistej refleksji, przy czym wizualna tekstura daje wrażenie wyjątkowej zgodności z zastosowaną techniką. Natomiast autorska interpretacja książki Ziemia zgryzoty Ernesto de Martino jest projektem, który w sposób niezwykle dopracowany i indywidualny ukazuje podjętą w książce tematykę i gdzie warstwa ilustracyjna niesie treści metaforyczne. 

Nagroda Redakcji Format - publikacja w czasopiśmie:   

JOANNA BUJAK 

Wydział Ceramiki i Szkła

Kierunek Sztuka i wzornictwo szkła

Część artystyczna : „Ikona jako obraz utęsknienia” promotor dr hab. Ryszard Więckowski

Część projektowa:  „Prywatna strefa specjalna. Komplementarny zestaw do spożywania posiłku” promotor - dr hab. Beata Mak-Sobota

Uzasadnienie:

Całościowe ujęcie sfery ciała i ducha objęte jest przez autorkę w spójny stylistycznie wymiar formalny  z zachowaniem różnic odpowiadających obszarom sztuki i projektowania. Kolor i światło ujęte
w szklanych ikonach kierują  naszą sferę odczuwania do sacrum, którego poszukiwać może on przestrzeni wyznaczonej ich układem przestrzennym. Stworzona układem abstrakcyjnych, kompozycji przestrzeń medytacyjna umiejętnie porusza struny duchowej wrażliwości widza, a zastosowanie technik witrażowych w połączeniu z umiejętnie wykorzystanym światłem własnym obrazu, uobecnia tajemnicę absolutu prowadząc jednocześnie w sferę jej doznawania.  

Szeroko zakrojony projekt użytkowy ze szkła w sposób komplementarny stanowi odpowiedź na potrzebę stworzenia strefy, w której użytkownik odnajdzie możliwość celebracji posiłku we wspólnej  przestrzeni pracy. Projekt podkreśla wagę zrównoważonego sposobu traktowania czasu, jaki pracownik spędza w miejscu pracy i dbałość o jego otoczenie. Wzajemne relacje pomiędzy przedmiotami tworzącymi zestaw i wykorzystanymi tworzywami jakimi są szkło i metal, pozwoliły autorce osiągnąć zgodność funkcjonalną całości i uzyskać formalną pełnię przenikających się kół
i kwadratów.

Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocław 1000zł:

ADRIANNA LACH – LEWANDOWSKA

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Kierunek Rzeźba

„Interpretacje przestrzenności. Miejsce jako rzeźba”  promotor – dr hab. Magdalena Grzybowska

Uzasadnienie:

Instalacje odnoszące się, w kontekście osobistych doświadczeń autorki , do roli miejsca, ukazują jego nietrwałość i przemijanie. Poszczególne elementy, z pozoru nieprzynależne rzeźbie, wykorzystane tworzywa oraz ujęcie ich w aspekcie procesu, stwarzają symboliczną sytuację, którą widz odbiera
w sposób bardzo sensualny. Wpływa to na siłę przekazu, co wzmaga odczucie doświadczania przemiany, zwracając uwagę widza na problem tak przemijania , jak i degradacji środowiska
i skłaniając do refleksji nad siła sprawczą człowieka oraz perspektywą jej oddziaływania na otoczenie.

Wyróżnienie honorowe

JOLANTA PĘCAK 

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Kierunek Wzornictwo

„Graficzne przedstawienie chorób układu nerwowego w formie animacji” promotor – dr hab. Marta Płonka

Uzasadnienie:

Projekt porusza ważny aspekt komunikacji społecznej, jakim jest zrozumienie chorej osoby, która zmagając się z chorobą układu nerwowego często spotyka się z niechęcia, wrogością czy wykluczeniem. Przełożenie odczuć osoby chorej na obraz animowany jest nowatorskim podejściem do sposobu połączenia treści z obszaru psychiki i medycyny. Edukacyjna rola projektu stanowi jego ważny walor, gdyż dotycząc oswajania trudnego tematu, czyni to obchodząc barierę językową. Implementacja sztuki do zdań projektowych jest oryginalnym podejściem do funkcjonalnego wykorzystania środków wynikających z animowania abstrakcyjnego obrazu, w sposób oddający odczucie objawów choroby i jednocześnie wyrafinowany wizualnie.

***

Po raz siedemnasty w BWA Wrocław zostaną pokazane dyplomy absolwentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta ze wszystkich wydziałów i kierunków prowadzonych przez uczelnię.
Prezentacja najlepszych dyplomów młodych twórców to wydarzenie, które odbywa się już od 2004 roku i jest wspólnym działaniem Akademii Sztuk Pięknych i BWA Wrocław. Wystawa w przestrzeni galerii to często pierwsze zetknięcie się studentów z tak dużą instytucją i jej publicznością, zaś dla widzów szansa, by skonfrontować się z myśleniem młodego pokolenia artystów i projektantów.
Podczas wernisażu, który odbędzie się w piątek 10 grudnia, ogłoszone zostaną wyniki konkursu oraz laureat głównej nagrody dla najlepszego dyplomu w roku 2021, ufundowanej przez Rektora Akademii i laureat nagrody Związku ZPAP – Wrocław.

Uczestnicy: Wiktor Gałka, Adrianna Lach – Lewandowska, Eliza Sereda, Maria Helena Legeżyńska, Joanna Bujak, Katarzyna Paczuska, Magdalena Banaś, Katerina Kouzmitcheva, Philipp Pietryja, Jolanta Pęcak, Sebastian Siepietowski

***

Najlepsze Dyplomy ASP 10.12.2021–06.02.2022
wernisaż wystawy: piątek, 10.12.2021, godz. 18.00
galeria BWA Wrocław Główny
antresola na dworcu PKP
ul. Piłsudskiego 105


zdjęcia: J. Żak

zamieściła azg

Załączniki

Galeria:

Więcej »