#łapSkila #podniesienieKompetencji

#łapSkila #podniesienieKompetencji

Zapraszamy na warsztaty zawodowe - “This is how we do it” Manaf Halbouni & Christian Manss Dates.

Zapraszamy studentki/studentów czterech ostatnich semestrów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2) do udziału w serii warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie. 

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w warsztatach zawodowych połączonych z przeprowadzeniem bilansu kompetencji w obydwu wymienionych wyżej obszarach. W ramach obecnej edycji warsztaty zawodowe pn. “This is how we do it” Manaf Halbouni & Christian Manss Dates.

Drugi etap zajęć przewiduje warsztaty kompetencji miękkich, stosownie do potrzeb wynikających z przeprowadzonego bilansu początkowego. Ostatnim etapem zajęć będzie bilans końcowy, umożliwiający przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnego raportu oraz certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach i podniesienie poziomu wybranych kompetencji. Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest dopełnienie postanowień regulaminu projektu, a w szczególności udział we wszystkich etapach zajęć.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tb5vk

Warsztaty “This is how we do it” i początkowy bilans kompetencji odbędą się w terminie  18 -21 października 2021 r. Warsztaty kompetencji miękkich oraz końcowy bilans kompetencji odbędą się w trakcie semestru.

Działanie realizowane jest w ramach projektu: „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu", nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z021/17-00


***

Workshop. “This is how we do it” Manaf Halbouni & Christian Manss Dates: 18-21.10.2021

The workshop will concentrate on giving the students another point of view on the art world - an artist view. Workshop leaders  will focus on points like: How is the presentation of the students and their work? They will talk about their work, portfolios, interacting so far and their own ideas about art, institutions, the art market and artistic freedom. During the presentation of their work, Manaf Halbouni and Christian Manss will also talk about possibilities and ideas how to push your work and finding possibilities of support here and elsewhere. Manaf Halbouni works are mainly pushed into the political art section. Out of his point of view, every art work is political. He asks about causes and effects, about roots and fears in a cultural landscape in which transfer and exchange have always been constituent elements. Christian Manss workes between image, word and space. His main focus in the last few years has been painting-collage, a technique of his own which he has developed and which follows and deliberately breaks the traditions of painting. In addition, he deals with installations of objects from his paintings in reality and writing takes up more and more space in his work. 

Workshop timetable 18.10.21: arrival, greetings, work presentation Manaf Halbouni and Christian Manss 
19.10.21: students presentation and work discussion (Every attending student should prepare a 20min(max) presentation and talk about his work) 20.10.21: art performance “Mobilistan”, reflections and after talk 21.10.21: students’ performance reflecting the input of the last days. Reflection and after talk.

More about:

https://www.mobilistan.art/

www.christianmanss.com

www.manaf-halbouni.com

Applications for workshops on the website  https://tiny.pl/tb5vk

Galeria:

Więcej »