OPEN CALL - Textile TALKS / KONFERENCJA

OPEN CALL - Textile TALKS / KONFERENCJA

Fundacja Jak Malowana, Miasto Poznań, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Fundacja Nowa UAP zapraszają do wzięcia udziału w konferencji.

OPEN CALL Textile TALKS / KONFERENCJA
Termin: 16-17.10.2021
Temat przewodni: PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI

Zapraszamy wszystkich teoretyków i praktyków, badaczy, studentów, artystów, osoby zainteresowane i pracujące z szeroko pojętą tkaniną do udziału w konferencji. Temat konferencji jest tożsamy z zagadnieniem poruszanym w ramach III Biennale Tkaniny w Poznaniu - PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI. Podobniej jak i w przypadku myślenia o różnokierunkowej interpretacji względem realizacji dzieł plastycznych, także i w obszarze teoretycznym zachęcamy do szerokiej i wielowątkowej analizy tego zagadnienia.

Zgłoszenia, na które czekamy do 18 września mogą omawiać, przedstawiać i prezentować indywidualne działania artystyczne czy projektowe. Mogą być przeglądem i wycinkiem szerszego spektrum zagadnień związanych z historią sztuki oraz sztuką współczesną, czy też dowolną interpretacją wątku z obszaru tkaniny artystycznej, która wpisuje się w problematykę konferencji.

---

Textile TALKS / Konferencja to nowy element programy Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Ma on na celu zachęcić do debaty na temat kondycji współczesnej tkaniny artystycznej. Chcemy, by podczas tego spotkania zostały wyodrębnione i zaprezentowane aktualne motywy, które są poruszane przez badaczy, czy artystów. Ma to być także moment, który zostanie poświęcony na promocję oraz prezentację dokonań artystów i przedstawienie wyników procesów badawczych. W założeniu spotkanie to ma stać się okazją, dzięki której artyści, studenci, badacze oraz miłośnicy sztuki tekstylnej mogą podzielić się własnymi refleksjami i spostrzeżeniami. Program zostanie skonstruowany dwutorowo, w oparciu o tematy poruszone przez zaproszonych gości oraz na podstawie zgłoszeń przesłanych w odpowiedzi na Open Call.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 6 lipca do 18 września 2021
Termin ogłoszenia wyników: do 25 września 2021
Czas trwania konferencji: 16-17 października 2021
Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania ze strony Biennale: www.btapoznan.pl
Zgłoszenie na III BTA powinno zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobny do każdej zgłaszanej pracy)
- do 4 przykładowych zdjęć / slajdów (JPEG/JPG, PDF), które czytelnie przedstawiają temat, o którym jest prezentacja oraz pojawią się w prezentacji multimedialnej / przesłane na adres btapoznan@gmail.com

Więcej informacji: http://btapoznan.pl/konferencja/

Miejsce konferencji: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Organizator: Fundacja Jak Malowana
Partner główny: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Współorganizator: Fundacja Nowa UAP
Koordynator: Magdalena Kleszyńska
Współkoordynatorki: Anna Maria Brandys, Karolina Grzeszczuk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Miasta Poznania


zamieściła azg

Galeria:

Więcej »