Wybory uzupełniające do Rady Wydziału AWWiS.

 Wybory uzupełniające do Rady Wydziału AWWiS.

Wydziałowa Komisja Wyborcza AWWiS informuje, że w ASP we Wrocławiu w dniu 07.05.2021 r. o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Wydziału.

W związku z tym, że do aktualnego składu Rady Wydziału AWWiS doszło dwóch członków, którzy uzyskali tytuł profesora zwyczajnego – tytularnego, muszą zostać wybrane dodatkowo dwie osoby, spośród pozostałych pracowników Wydziału AWWiS oraz Zakładu Języków Obcych, na podstawie załącznika nr 2 do Statutu ASP we Wrocławiu, uchwała nr 36/2019 Senatu z 25 września 2019 r. (Ordynacja Wyborcza).

Udział w wyborach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu e-mail), przedstawicielom ASP przeprowadzającym procedury wyborcze oraz innym upoważnionym osobom. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury głosowań zdalnych w wyborach organów uczelni kadencji 2020-2024.

Wszelkie informacje o dokładnym sposobie głosowania wraz z odpowiednimi linkami, zostaną Państwu przesłane na pracowniczy adres e-mail, najpóźniej w przeddzień określonej daty wyborów.

W załączeniu przesyłam instrukcję głosowania, aktualny skład Rady Wydziału AWWiS, oświadczenie kandydata oraz wybrane rozdziały załącznika nr 2 do Statutu ASP we Wrocławiu, uchwała nr 36/2019 Senatu z 25 września 2019 r. (Ordynacja Wyborcza).

WYBORY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZDALNIE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY TEAMS ORAZ PROGRAMU GŁOSUJ24, w dniu:

7 maja 2021 r. o godz. 11.00 (1 termin), godz. 11.30 (2 termin).

KOMISJA BĘDZIE PROCEDOWAŁA W SALI SENATU.


info: Joanna Jabłońska-Pawlaczek

zamieściła: AN

Załączniki