Wystawa Pracowni Rysunku 111 pt. *.txt. Studenci i dydaktycy: prof. Daria Milecka i dr Marcelina Groń.

Wystawa Pracowni Rysunku 111 pt. *.txt.  Studenci i dydaktycy: prof. Daria Milecka i dr Marcelina Groń.

Serdecznie zapraszamy od 7.02.2021 do 28.02.2021

Wystawa Pracowni Rysunku 111 pt. *.txt.
Studenci i dydaktycy: prof. Daria Milecka i dr Marcelina Groń.

*.txt.1
Wystawa prac studentów Pracowni Rysunku 111 z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Formuła wystawy miała charakter konkursowy, skierowana została do osób zainteresowanych powinowactwem tekstu i rysunku. Studenci zostali wstępnie wprowadzeni do zagadnień historii tekstów wizualnych. Z pośród ponad pięćdziesięciu prac wybrane zostały reprezentatywne dla różnych pól badawczych. Są to prace dodatkowe powstałe poza obowiązkowymi tematami semestralnymi. Wystawa pilotażowa badająca zakres zainteresowań studentów w wybranym temacie. Eksperyment nauczania zdalnego. Opieka dydaktyczna: prof. Daria Milecka, dr Marcelina Groń.

Autorzy prac: Agnieszka Wołkowicz, Antonina Karnicka, Barbara Bugdol, Eleni Theodosiadu, Gabriela Błaszyńska, Jakub Idzik, Julia Boruta, Maria Pawlicka, Monika Staniec, Natalia Machoń, Natalia Hunek, Sabina Bartoszek, Sara Spławska

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4540745/txt1

*.txt.2

Wystawa obrazów dr Marceliny Groń oraz profesor Darii Mileckiej. Pokaz współtowarzyszy wystawie prac studentów Pracowni Rysunku 111 ASP we Wrocławiu. Zagadnienia podejmowane w obrazach dotyczą koegzystencji komunikatów werbalnych i wizualnych.

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4540486/txt2

Info: D. Milecka

Galeria:

  • Pracownia Rysunku 111
  • Pracownia Rysunku 111
  • Pracownia Rysunku 111
  • Pracownia Rysunku 111
  • Pracownia Rysunku 111
Więcej »