WZORNICTWO - KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ rekrutacja do 18 września

WZORNICTWO - KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ rekrutacja do 18 września

Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studiów wyższych kierunków projektowych do podjęcia studiów II stopnia na kierunku WZORNICTWO

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Wzornictwo, w ASP we Wrocławiu, ulegają w nadchodzącym roku akademickim 2020/21 znaczącym przeobrażeniom. Zostały one skonstruowane na zupełnie odmiennych zasadach niż studia licencjackie.

Głównym założeniem, które nam przyświecało podczas konstruowania nowego planu, było umożliwienie studentom projektowania własnej ścieżki edukacji i rozwoju.

Student, który przychodzi na pierwszy rok studiów, może wybrać, na pierwszym semestrze, prowadzącego spośród wszystkich pracowników Katedry Wzornictwa, którzy mają co najmniej stopień doktora (obecnie 10 osób). Pracownicy ci przedstawią własny program i listę możliwych zagadnień, które student będzie mógł we współpracy z nimi realizować.

Na drugim semestrze pierwszego roku są realizowane zadania w grupach (2 lub 3 grupy) składających się z pedagogów i studentów. Zadania te są realizowane z podmiotami zewnętrznymi i dotyczą realnych problemów zaproszonych do współpracy firm i instytucji.

Na roku 2 (dyplomowym) student wybiera promotora na zasadach analogicznych do pierwszego semestru pierwszego roku. Ilość przedmiotów, które trzeba obowiązkowo zaliczyć, podczas trwania studiów została ograniczona do minimum.

Trzon programu stanowią, prowadzone przez wszystkich pracowników Katedry, kursy. Kursy te trwają przez pół każdego semestru (30 godzin). Tematyka kursów odzwierciedla zawodowe umiejętności, zainteresowania, doświadczenia i pasje naszych pracowników. Daje to gwarancje dużego zaangażowania i wysokich kompetencji prowadzących.

Wszystkich kursów do wyboru, podczas dwuletnich studiów jest 34. Każdy student ma obowiązek zaliczenia połowy z nich.
Organizacja planu studiów daje także studentom czas na samodzielną realizację zadań

W galerii prace studentów

Warzyc Angelika

Iwanicka Anna

Zarówna Dominika

Pęcak Jolanta

Brewczyk Maciej

Majchrzak Natalia

Ignatowicz Sandra

Łaski Karolina

Płatek Daniel

Już we wrześniu zapraszamy na spotkanie on-line z pracownikami i wykładowcami Katedry Wzornictwa (szczegóły 9 września)

sprawdź nas na https://pl-pl.facebook.com/designwroclaw/


inf. dr Wiktoria Lenart

Katedra Wzornictwa

zam. M. Szumiejko DOS

Galeria:

Więcej »