Wybory Dziekana Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

Wybory Dziekana Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

W wyniku tajnego głosowania Rady Wydziału, które odbyło się dnia 2 lipca 2020, Dziekanem Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki wybrany został dr hab. Grzegorz Niemyjski.

Prodziekanem Wydziału wybrana została dr hab. Maria Wrońska.


zamieściła AZG

Galeria:

  • dr hab. Grzegorz Niemyjski
Więcej »