OP_INTERNSHIP

OP_INTERNSHIP

OP_INTERNSHIP to program staży i praktyk studenckich oraz absolwenckich w Domu dla Kultury OP ENHEIM we Wrocławiu skierowany do osób, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania prywatnej instytucji kultury.

Oferujemy swoją wiedzę i umiejętności. Wprowadzamy w świat profesjonalnej pracy w kulturze. W zależności od zainteresowań stażysty/praktykanta dopasowujemy program edukacyjny, który realizowany jest w czasie naszej współpracy.

Nabór: 16 lipca - 7 sierpnia 2020

OP ENHEIM to prywatna przestrzeń dla kultury we Wrocławiu, która obejmuje galerię sztuki na pierwszym piętrze historycznej kamienicy oraz przepiękne poddasze, Salon Herz, 

w którym odbywają się spotkania kulturalne, warsztaty oraz koncerty. Fundacja stawia sobie za cel wspieranie sztuki współczesnej poprzez rozwój sieci współpracy z instytucjami
we Wrocławiu, Berlinie i w innych krajach europejskich.

W czasie stażu/praktyki możliwe będzie zapoznanie się z: m.in. podstawowymi elementami tworzenia projektu artystycznego i kulturalnego, jego koordynacji, promocji oraz ewaluacji. Dodatkowo możliwe będzie poznanie procesu programowania wydarzeń artystycznych, wnioskowania o dotacje, organizacji wystaw sztuki i projektów badawczych.

KOGO SZUKAMY?

• 2 osób zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności promocyjno-marketingowych (Dział PR) oraz organizacyjnych (Dział programowy).

• Wiek: do 30 lat

• Status: student/-ka ; absolwent/-ka do dwóch lat po ukończeniu studiów

• Kierunek studiów: mile widziane kierunki humanistyczne lub artystyczne; studenci lub absolwenckich uczelni artystycznych oraz studiów na kierunkach związanych z kulturą (historia, historia sztuki, animacja kultury, konserwacja i restauracja, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, socjologia):

• Znajomość języków obcych: język angielski obowiązkowy, mile widziany niemiecki;

• Cechy: otwartość, komunikatywność, chęć nauki, odpowiedzialność, zaangażowanie.

Zgłoś się do nas, jeśli chcesz:

- poznać techniki programowania wydarzeń artystycznych;

- brać aktywny udział w organizowaniu wydarzeń kulturalnych;

- współorganizować spotkania, koncerty, debaty;

- zaznajomić się z działaniami z zakresu sztuki współczesnej;

- poznać zasady promocji wydarzeń i media relations;

- zajmować się bazą danych dla potrzeb promocji;

- współtworzyć zespół OP ENHEIM;

- nauczyć się promować działania w mediach społecznościowych;

- brać czynny udział w planowaniu i realizacji wystaw.

Czas trwania stażu/praktyki

• 10-12 tygodni; min. 15 godzin w tygodniu;

• tryb realizacji i faktyczna długość stażu/praktyki będą zależeć od indywidualnych ustaleń pomiędzy instytucją a stażystą/ką.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz list motywacyjny na adres: info@openheim.org.

CV powinno zawierać klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Stażysty/praktykanta w OP ENHEIM, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

* realizowane w ramach OP_INTERNSHIP staże i praktyki są bezpłatne


zamiesćiła AZG