STYPENDIA 2020/2021

STYPENDIA 2020/2021

Uwaga Studenci

W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego studenci ubiegający się o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora proszeni są już o kompletowanie odpowiednich dokumentów do wniosków i przesyłanie ich pocztą tradycyjną w terminach:

  •     wnioski o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych należy przesłać do 30 września
  •     wnioski o stypendium rektora należy przesłać w terminie od 1 października 2020 r. do 15 października 2020 r.


W związku z planowaną zmianą kryteriów w Regulaminie świadczeń dla studentów i  doktorantów, aktualne wnioski o stypendium rektora udostępnione będą na stronie uczelni we wrześniu

Studenci, którzy ukończyli lub kontynuują studia w innych uczelniach mają obowiązek dostarczyć zaświadczenia z tych uczelni o okresie studiowania i okresie pobierania lub niepobierania świadczeń.


inf A. Malinovskaja DOS