Wybory Rektora ASP

Wybory Rektora ASP

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami prorektorów kandydata na Rektora - prof. Wojciecha Pukocza.

Przyszłość nie czeka – przyszłość zaczyna się już teraz.

Zasadniczą kwestią w działaniu jest dla mnie element współpracy. W oparciu o współdziałanie i dobre relacje wykonalne stają się złożone zadania i osiągalne stają się wspólne cele. Także przeciwności i trudności są łatwiejsze do pokonania.

Naturalnymi współpracownikami rektora są prorektorzy i dziekani, kierownictwo administracji oraz samorząd studentów i samorząd doktorantów. Jednak zależy mi na modelu partnerskiej współpracy z każdym, bo przecież wszyscy tworzymy wspólnotę, dla której ważny jest rozwój naszej Uczelni, budowanie jej prestiżu i stworzenie miejsca otwartego i twórczego, które będzie synonimem szeroko rozumianej kreatywności.


zamieścila AZG

Galeria:

Więcej »