Przejdź do treści

Upublicznienie pracy doktorskiej Jarosława Nowaka

Ogłoszenie
Opublikowano 14 gru 2022
im

Praca doktorska pod tytułem: „Funkcje Sztuki w innowacyjnej gospodarce – o pozbawieniu funkcji przedmiotów użytkowych" to wynik współpracy autora z przedsiębiorstwem, zrealizowanej w ramach ministerialnego programu Doktorat Wdrożeniowy na wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki w latach 2018-2022 r. Doktorat wdrożeniowy to współpraca trójstronna (doktorant – przedsiębiorca – uczelnia). Partnerem doktoratu została firma Korner Sp. z o. o. specjalizująca się w kompleksowej obsłudze rynku meblarskiego, wnętrzarskiego, a także budowlanego.

Głównym założeniem prac badawczych było wdrożenie nowych rozwiązań opartych o design i innowacje, rozszerzenie oferty i usług firmy, w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Celem tej współpracy była zmiana podejścia przedsiębiorstwa do roli, jaką odgrywa wzornictwo w procesie rozwoju firmy, poprzez analizę i odwołania do artystycznych doświadczeń i poszukiwań doktoranta, uzyskanie nowego, interesującego spojrzenia na badane obszary, ale przede wszystkim rozwiązanie problemu praktycznego.

Realizacja wdrożeniowa obejmowała ulepszenie komunikacji z klientami, rozbudowanie oferty i zwiększenie udziału firmy w rynku m.in. przygotowanie stoisk targowych, mebli z wykorzystaniem nowości materiałowych, a także uruchomienie dwóch wzorcowni – miejsca spotkań i sieciowania środowisk twórczych i prezentacji oferty firmy. 

W ramach doktoratu wdrożeniowego utworzono klaster współpracy i przeprowadzono działania integrujące firmę Korner ze środowiskiem akademickim, naukowym, artystycznym i projektowym (szkolenia, warsztaty, webinary, konkursy, konferencje).

Program Doktorat Wdrożeniowy w Polsce został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Program studiów ma związek z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej oraz społecznej państwa, ponieważ ich efektem są liczne korzyści w dziedzinie nauki, sztuki i innowacyjności. Uruchomienie programu Doktoratów Wdrożeniowych przyczynia się nie tylko do ożywienia współpracy między artystami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale także do zwrócenia uwagi na rolę artystów i ich wpływu na życie społeczeństwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw w kraju.


Promotorem pracy doktorskiej jest prof. ucz. Maciej Albrzykowski


Wdrożenie dla firmy zrealizowano we współpracy z Anną Stępkowską, doktorantką Wydz. Grafiki i Sztuki Mediów, pracownikiem dydaktycznym ASP we Wrocławiu.

Współpraca: Korner Sp. z o. o., Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Pozostałe aktualności