Przejdź do treści

Historie nie/nieznane

Fotorelacja
Opublikowano 27 gru 2023
im

Projekt pt.: ,,Historie nie/nieznane'' ma na celu próbę odtworzenia prac wizualnych związanych z życiem i twórczością Rity Grunfield. Artystki, o której wiemy jedynie, iż prawdopodobnie studiowała na Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu u prof. Oscara Molla. Biorąc pod uwagę lata pracy profesora, możemy przyjąć iż Rita Grunfield przebywała we Wrocławiu/Breslau pomiędzy 1918 a 1936 rokiem.

Marek Ruszkiewicz realizuje projekty związane z konstrukcją, dekonstrukcją i destrukcją, tym samym zwracając uwagę na procesy przemijania. Nieprzerwanie interesuje się przewrotnością zjawisk destrukcyjnych a zarazem możliwymi trudnościami w ich dostrzeganiu. Stawia pytania o początek i koniec procesów estetycznych. Twierdzi, iż istotą destrukcji we współczesnej rzeźbie jest zainicjowanie sprzyjających warunków do powstania kolejnej sytuacji rzeźbiarskiej. Prezentowanie wyników badań na polu rzeźby, dzieli z rozwiązywaniem problematyki rzeźby wobec funkcji.

Czas trwania wystawy 15.12.2023 - 12.01.2024 r.


Marek Ruszkiewicz - ur. 16.10.1987 r. we Wrocławiu
W latach 2008-2013 studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
Dyplom w pracowni prof. Christosa Mandziosa (2013 r.)
W latach 2016-2019 studia doktoranckie na macierzystej uczelni.
Obrona pracy doktorskiej: 2021 r.
Promotor: dr hab. Mateusz Dworski
Praca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od 2020 r. w pracowni prof. ASP Grzegorza Niemyjskiego.
Prowadzi zajęcia w I Pracowni Rzeźby.
Autor Kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych.
Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Pozostałe aktualności