Skip to main content

Computer Studio

Computer Studio


SUPERVISOR

senior lecturer Jacek Kotowicz, MF

OBJECTIVE

Students taking classes in the studio are prepared to work in a computer environment related to 2D design. Students learn to work with Adobe applications (including InDesign, Photoshop, Illustrator), and the basics of typographic design, both for print on paper and digital publication.

DESCRIPTION

Classes have the form of micro lectures and classes under the supervision and with the assistance of the lecturer. The studio is equipped with a homogeneous computer environment based on Apple computers, on which complete Adobe software is installed, enabling the realisation of both static tasks and animations, films and 3D presentations.

SUBJECTS

    Printmaking Utility Software

    Electronic Publishing

ENROLMENT TERMS Printmaking utility software: basic computer literacy, openness to new media Electronic publishing: ability to work in InDesign, knowledge of the basics of typography

READING LIST

Burke P., E-publikacje w InDesign CS6. Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urządzeń, Gliwice 2013. French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, Warszawa 2010 Gołąb A., DTP. Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, Gliwice 2013 Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012 Tomaszewski A., Architektura książki dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, Warszawa, 2018

CONTACT

jkot@asp.wroc.pl