Skip to main content

Faculty of Ceramics and Glass — Contact

Wydział Ceramiki i Szkła

Dean's Office of the Faculty of Ceramics and Glass

Agnieszka Zdybel-Zawadzka, MA

Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

room. 105 M,

phone: (071) 343 80 31 (ext. 216)

e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Open from Monday to Friday from 12 pm to 2 pm (EXCEPT WEDNESDAY)