Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Mediacji Sztuki

Agnieszka Kubicka - Dzieduszycka fot. Kazimierz Zdzieblo