KONKURS GRAFICZNY WROCŁAW 2030. Twoja wizja – nasze miasto.

W związku z kończeniem prac nad strategią Wrocławia do roku 2030, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Urząd Miejski Wrocławia ogłasza konkurs na prace (np. grafika komputerowa, zdjęcie, rzeźba, instalacja, kolaż, rysunek, szkic, akwarela), mające ilustrować, jak może wyglądać Wrocław w roku 2030 w ramach każdego z 5 elementów wskazanych w misji.

Czekamy na prace, które pokażą, jaki może być Wrocław roku 2030 jako miasto:

·        mądre,

·        zasobne,

·        piękne,

·        które jednoczy,

·        które inspiruje. 

Więcej informacji o konkursie: http://www.wroclaw.pl/konkurs2030

Spośród wszystkich zgłoszonych prac jury konkursu wybierze 5 prac w ramach każdego z elementów strategii, które zostaną skierowane do głosowania internetowego mieszkańców Wrocławia. Finalnie to właśnie mieszkańcy zdecydują, jaki w ich wyobrażeniu jest Wrocław 2030, a autorzy zwycięskich prac otrzymają cenne nagrody rzeczowe: Macbook AIR, Wacom Intuos Pro S, smartwatche czy czytniki Kindle (pełna lista nagród w regulaminie konkursu).

Zapraszamy do wysyłania prac konkursowych poprzez formularz konkursowy: https://zgloszenia.wroclaw.pl/forms/konkurs-2030.

Konkurs składa się z 4 etapów: 
1. Zgłaszanie prac przez autorów (24.05 - 09.06) 
2. Wybór 5 najciekawszych prac w danej kategorii (element misji strategii) przez jury konkursu do 19.06 
3. Głosowanie internetowe na prace w ramach poszczególnych kategorii (19.06-30.06) 
4. Ogłoszenie wyników (3.07) 

Regulamin konkursowy wraz z opisem każdego z elementów misji dostępny jest tutaj: http://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/regulamin-konkurs-2030.pdf

Galeria:

Więcej »