Katedra Mediacji Sztuki

Kierownik Katedry: prof. nadzw. Daria Milecka

Studia stacjonarne I i II stopnia

MEDIACJA SZTUKI to nowy, unikalny kierunek w skali kraju.
Powstał jako reakcja na nowe zjawiska świata sztuki i zmieniającą się rzeczywistość.

Jest to z założenia kierunek dwutorowy:  studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych oraz pogłębiają wiedzę
z zakresu teorii współczesnej kultury, mediów, trendów sztuki współczesnej i zasad funkcjonowania rynku sztuki. Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i mediatorami sztuki. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.
(Wykaz pracowni, przedmiotów i treści kształcenia – patrz w kolumnie obok)

Mediacja sztuki to praktyczny wymiar zawodu artystycznego i odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w dziedzinie sztuk wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych prowadzonych dla kształtowania wartościowych procesów społecznych i twórczych postaw kulturowych. Potrafi zorganizować miejsce wystawiennicze, zaprojektować wystawę, działanie animacyjne, wymyślić i sfinansować projekt artystyczny, stypendialny, napisać tekst krytyczny i wypromować się
w przestrzeni medialnej.  

Jest przygotowany do inicjowania i projektowania różnych zjawisk artystycznych, ich realizacji oraz prowadzenia mediacji sztuki rozumianej jako zespół systematycznych twórczych działań podejmowanych w określonym kontekście instytucjonalnym, uwzględniających integrującą funkcję sztuki i mających na celu niwelowanie barier.
Potrafi zrozumieć potrzeby współczesnego odbiorcy, wyjść naprzeciw coraz bardziej indywidualnym doświadczaniu sztuki, wykorzystać najnowszą technologię medialną
i promocyjną, żeby wzmocnić wynik artystyczny, poznawczy i edukacyjny swojego projektu.

Zdobywa doświadczenie w zakresie koordynacji i współpracy z różnymi zespołami ludzi,
w ramach pracy prowadzonej zarówno w instytucjach sztuki, jak i w środowiskach  pozainstytucjonalnych.

Posiada kompetencje do prowadzenia samodzielnej, twórczej aktywności
oraz do podejmowania pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych i niezależnych o profilu artystycznym i społeczno-kulturowym, strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

Egzamin dyplomowy jest dwuczłonowy:
1. Realizacja artystyczna z wybranej dyscypliny artystycznej.
2. Projekt twórczy (I stopień), projekt kuratorski (II stopień)
(np. organizacja wystawy, warsztatów, pokazu audiowizualnego, sympozjum, konferencji, wywiad, tekst krytyczny itp. - do wyboru.
Całości towarzyszą pisemne wyjaśnienia  teoretyczne.

PRACOWNIE DYPLOMUJĄCE:
Studenci wybierają pracownię dyplomującą do części artystycznej z puli pracowni uczelni po uzyskaniu zgody prowadzącego pracownię:

PRACOWNIA KOMUNIKACJI TWÓRCZEJ - prof. E. Józefowski
PRACOWNIA SŁOWA I OBRAZU - prof. D. Milecka
SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - dr T. Opania (po uzyskaniu zgody Rady Wydziału)
PRACOWNIE MALARSTWA
PRACOWNIE RYSUNKU
PRACOWNIE RZEŹBY
PRACOWNIE GRAFIKI
PRACOWNIE CERAMIKI
FOTOGRAFIA

Projekt twórczy i kuratorski uzgadniany jest z pracownikami dydaktycznymi Katedry Mediacja Sztuki.

__________________________________

Kontakt:

Dziekanat:
tel: (071) 343 80 31 wew. 221
dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Godziny otwarcia dla studentów:
Poniedziałek 11.00 - 14.00
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa NIECZYNNY
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek 11.00 - 14.00

__________________________________

Załączniki