Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA

Dziekan Wydziału – dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP

Prodziekan Wydziału – dr hab. Mieczysław Piróg

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA prowadzi kształcenie na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ, kierunku WZORNICTWO oraz kierunku SCENOGRAFIA

Wydział oferuje zróżnicowany zestaw form studiowania na wymienionych kierunkach:

Studia stacjonarne na kierunku Architektura Wnętrz prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia (6 semestrów) oraz studiów magisterskich II stopnia (4 semestry);

Studia niestacjonarne na kierunku Architektura Wnętrz prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia (6 semestrów) oraz studiów magisterskich II stopnia (5 semestrów);

Studia stacjonarne na kierunku Scenografia prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia (6 semestrów);

Studia podyplomowe, dwuletnie na kierunku Architektura Wnętrz;

Studia stacjonarne na kierunku Wzornictwo prowadzone w ramach studiów licencjackich
I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia;

Studia niestacjonarne na kierunku Wzornictwo prowadzone w ramach studiów licencjackich
I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia.

Dydaktyka związana z wydziałowymi kierunkami prowadzona jest w oparciu o kompetencje trzech katedr wydziałowych:

— Katedry Architektury Wnętrz,

— Katedry Wzornictwa,

— Katedry Scenografii.

Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz odpowiadające im warsztaty.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest Jednostką skupiającą trzy kierunki, a jej rodowód sięga tradycji idei projektowych Spółdzielni Artystów „Ład”, zaszczepionych na grunt Uczelni przez założyciela Wydziału prof. Władysława Wincze.

Kierunek Architektura Wnętrz, wpisany w historię miasta, istnieje od 1950 roku. W roku 1966 został uruchomiony Kierunek Wzornictwo,
a w roku 2013 powołano Kierunek Scenografia.

Tradycja i współczesność stały się nieodłącznym atrybutem prężnie rozwijającego się Wydziału, którego grono pracowników naukowo - dydaktycznych jest zaliczane do uznanych projektantów, i specjalistów w dziedzinach, które reprezentują. Blisko sześćdziesięciopięcioletnia działalność Jednostki jest potwierdzeniem niekwestionowanej aktywności kolejnych pokoleń wrocławskiego środowiska artystycznego.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe a w ocenie parametrycznej jednostek naukowych uzyskał kategorię B.

Programy kształcenia na wszystkich kierunkach zostały opracowane przez poszczególne Katedry Wydziału i zatwierdzone przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Programy są zgodne z obowiązującymi Krajowymi Ramami Kwalifikacji, co odpowiada europejskim wymaganiom kształcenia projektantów. Wielu studentów i absolwentów bierze udział w wystawach i konkursach, osiągając znaczące sukcesy. Stale poszerzana jest współpraca międzyuczelniana oraz oferta odbywania praktyk zawodowych i warsztatów w kraju i zagranicą.

..........................................................................................

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
pok. 104 M
(budynek od ul. Modrzewskiego, I piętro)
tel. (071) 343 80 31 (wew. 214)
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Studia stacjonarne – Małgorzata Olejniczak
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00 (OPRÓCZ ŚRODY)

UWAGA DO DNIA  9 września DZIEKANAT AWiW JEST CZYNNY DO GODZ 14.00

Studia niestacjonarne – p. Tamara Tyszkowska

Dziekanat czynny: wtorek, środa, piątek w godz. 13:00-18:00

Studia podyplomowe
„Dyscypliny Plastyczne w Architekturze Wnętrz”
Dziekanat czynny: sobota w godz. 11:00-14:00
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Załączniki