Mediacja Sztuki

MEDIACJA SZTUKI to nowy, unikalny kierunek w kraju, który stanowi połączenie praktyki i teorii sztuki. Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. Uczymy dialogu między sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku.

Nasz kierunek powstał jako reakcja na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ sieci, najnowszych technologii  i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

Kształcimy w dwóch obszarach: nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.

Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Nasi absolwenci umieją pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować. Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Nasi absolwenci posiadają wiedzę i znajomość środowiska twórczego akademii, a także innych instytucji sztuki, w tym również środowisk oddolnych, pozainstytucjonalnych. Dzięki temu są przygotowani na prowadzenie dialogu społecznego, animacyjnego i zawodowego związanego ze sztuką. 

NASZA OFERTA OBEJMUJE STUDIA:

Studia stacjonarne pierwszy stopień:

I etap

 • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
 • Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

 II etap

Zadanie specjalistyczne: ma na celu sprawdzenie umiejętności kreatywnego przełożenia abstrakcyjnego tematu na adekwatną formę wizualną.

 • Przegląd prac domowych (teczka) i omówienie zadania specjalistycznego.
 • Przegląd prac z zakresu sztuk wizualnych ( w zależności od zainteresowań kandydata – malarstwo, rzeźba, fotografia, film, performance, multimedia ). Kandydat zgłasza się z własnoręcznie wykonanymi pracami, bądź dokumentacją własnych działań. Prezentowane prace powinny świadczyć o potencjale  autora.
 • Podczas rozmowy kandydat omawia zadanie specjalistyczne i uzasadnia wybór kierunku.

Materiały na egzamin 2017r. 

 • MALARSTWO

Technika malarska dowolna (np. akryl, olej, tempera, gwasz)

Format maksymalny 100x70 cm

 •  RYSUNEK

Technika rysunkowa dowolna (np. ołówek, węgiel, sepia, grafit,)

Format maksymalny 100x70 cm – karton lub brystol

 • EGZAMIN SPECJALISTYCZNY 
 1. Ołówki B2 ( można mieć też  inne)
 2. gumka
 3. temperówka
 4. flamastry lub cienkopisy czarne lub kolorowe (do wyboru)
 5. długopis
 6. kartki A4 –5 sztuk


Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Kandydat powinien określić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania z zakresu sztuk wizualnych.
 • Podczas egzaminu praktycznego powinien ujawnić indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przedstawić komisji rekrutacyjnej dokumentację własnych dokonań twórczych, w miarę możliwości poszerzoną o projekty twórcze i kuratorskie, teksty krytyczne i inne, określające zainteresowania kandydata
 • Egzamin jednodniowy – krótki egzamin praktyczny plus rozmowa z kandydatem plus przegląd prac domowych

Materiały na egzamin praktyczny  studia II stopnia 2017

 • Ołówki B2 ( można mieć też  inne)
 • gumka
 • temperówka
 • flamastry lub cienkopisy czarne lub kolorowe (do wyboru)
 • długopis
 • kartki A4 –5 sztuk

0 – 15 punktów ( pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 4 punkty)

Załączniki