konkursu ASP na gadżet Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

konkursu ASP na gadżet Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Zaprojektuj artystyczny, innowacyjny, unikatowy gadżet Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Organizatorem konkursu na gadżet Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta weWrocławiu jest Samorząd Studencki ASP weWrocławiu we współpracy z Prorektorem ds. studenckich oraz Prorektorem ds. artystyczno naukowych i współpracy z zagranicą. 
Konkurs adresowanyjest do wszystkich kierunków Akademii.

Celem konkursujest zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji artystycznych, unikatowych, innowacyjnych gadżetów promujących Akademię w niestandardowy i niebnalny sposób. 

więcej informacji pod adresem mail: samorzad@asp.wroc.pl

______________________________________________
Zamieściła: Karolina Duda

Załączniki