Przejdź do treści

Podstawowe informacje

Zdjęcia do szkoły doktorskiej

Charakterystyka Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu

  • Program kształcenia Szkoły Doktorskiej zachowuje wyważone proporcje pomiędzy praktyką i teorią, szacunkiem do tradycji i otwarciem na nowe trendy, przywiązaniem do klasycznego warsztatu i eksperymentowaniem z nowymi technologiami. Równowaga ta sprzyja osadzeniu indywidualnej działalności artystycznej doktorantów w szerokim spektrum odniesień kulturowych, naukowych i społecznych.
  • Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu jest jedyną tego typu jednostką na polskich uczelniach artystycznych, która prowadzi kształcenie całkowicie w języku angielskim. Od roku akademickiego 2022/2023 uruchomiony został również równoległy tryb kształcenia w języku polskim.
  • Na wrocławskiej ASP kształcą się doktoranci z całego świata, między innymi z takich państw jak: Austria, Brazylia, Chiny, Grecja, Iran, Meksyk, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.
  • Doktoranci Szkoły Doktorskiej aktywnie uczestniczą w życiu międzynarodowej społeczności artystycznej i naukowej, biorąc czynny udział w wystawach, konkursach, rezydencjach, sympozjach i konferencjach, realizując projekty badawcze i wdrożeniowe oraz publikując teksty w czasopismach specjalistycznych i monografiach naukowych. Ich dorobek stanowi istotną składową oceny w procesie ewaluacji uczelni.
  • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 20 lipca 2018 r.) wszyscy doktoranci polskich szkół doktorskich otrzymują wysokie comiesięczne stypendia (zwiększane dodatkowo po pozytywnym przejściu oceny śródokresowej). Ponadto, w przypadku Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu, część zagranicznych doktorantów otrzymuje podwyższone stypendia w ramach programu STER (2018), finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
  • Każdego roku doktoranci mogą również wnioskować do dziekana o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu „Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej”.
  • W 2021 r. Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu otrzymała od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dofinansowanie w ramach programu "STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich". Trzyletnia realizacja tego projektu obejmuje m.in. zwiększone stypendia dla najlepszych doktorantów z zagranicy, staże naukowe dla najlepszych doktorantów, zatrudnienie zagranicznych promotorów, recenzentów i wykładowców, kursy doszkalające dla doktorantów oraz kadry ASP, wizyty studyjne w partnerskich ośrodkach zagranicą, organizację międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej.

 

Dziekan Szkoły Doktorskiej

Rada Szkoły Doktorskiej

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Czytaj więcej o dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

dr hab. Joanna Teper, prof. ASP

Wydział Ceramiki i Szkła

Czytaj więcej o dr hab. Joanna Teper, prof. ASP

dr Zuzanna Dyrda

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Czytaj więcej o dr Zuzanna Dyrda

dr Patrycja Mastej

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Czytaj więcej o dr Patrycja Mastej

dr Anna Kołodziejczyk

Wydział Malarstwa

Czytaj więcej o dr Anna Kołodziejczyk

dr Roland Grabkowski

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Czytaj więcej o dr Roland Grabkowski

mgr Jagoda Nowak-Bieganowska

Samorząd doktorantów

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Przewodniczący, dziekan Szkoły Doktorskiej

Czytaj więcej o dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Samorząd Doktorantów

Angelika Fedorczuk – przewodnicząca

Maja Dokudowicz – zastępca przewodniczącej

Sarah Eping – sekretarz

Kontakt

Dziekanat Szkoły Doktorskiej

Marta Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 315
Pl. Polski 3/4, biuro 102A
50-156 Wrocław

Dni otwarcia: od wtorku do piątku w godzinach 09.00–14.00

Podstawa prawna

Statut Szkoły Doktorskiej
pdf, 258.72 KB
Statut Szkoły Doktorskiej
Regulamin
pdf, 979.92 KB
Regulamin
Program kształcenia
pdf, 1.17 MB
Program kształcenia