Przejdź do treści

Jagiełło Katarzyna

Katarzyna Jagiełło, Profesor ASP

dr hab. Katarzyna Jagiełło, prof. ASP

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Katedra Architektury Wnętrz
Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz

k.jagiello@asp.wroc.pl


Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom zrealizowała w 2010 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz I pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wołowskiego. W tym samym roku została zatrudniona w macierzystej pracowni na stanowisku asystenta. W 2016 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przestrzenie empatii - nowe idee rozwiązań wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy". W 2017r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta. W 2020 roku uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Od 2019 r. jest kierownikiem dyplomującej Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz. Prowadzi zajęcia na I i II stopniu studiów stacjonarnych oraz I stopniu studiów niestacjonarnych. Jest promotorem kilkudziesięciu dyplomów licencjackich i magisterskich.

Autorka i współautorka projektów stałych i czasowych wystaw edukacyjnych oraz muzealnych dla wielu prestiżowych obiektów: Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Zamku Książ w Wałbrzychu, Humanitarium - Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Naturum - Stawy Milickie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim, Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Członek grupy projektowej OM-Lab ( omlab.weebly.com ) złożonej z projektantów różnych specjalności artystycznych i technicznych. Głównym celem grupy jest tworzenie obiektów multimedialnych, wystaw, eventów, instalacji scenograficznych.


Nagrody i stypendia

2010 - Wyróżnienie Rektora oraz Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa za pracę dyplomową - „Adaptacja Zespołu pałacowo-parkowego w Rusinowie na obiekt hotelarsko-jeździecki";

2013 - Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013;

2014 - Wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, współautor: Aleksandra Gajzler;

2014 - 2017r. - Laureat konkursu na stypendium dla młodych wybitnych naukowców przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2015 - Laureat XII edycji programu stypendialnego „Młoda Polska" przyznanym przez Narodowe Centrum Kultury;

2015 - I nagroda w konkursie na „Projekt instalacji przestrzennej, która będzie stanowiła zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego z Rychtalską we Wrocławiu". Organizator: Vantage Development;

2016 - II nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Regionalne w Jarocinie;

2016 - II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji czasowej pn. „Solidarność Norwesko-Polska" Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, współautor: Aleksandra Gajzler;

2016 - II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku;

2017 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta;

2017 - Laureat Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae" za wybitne osiągnięcie naukowe w obszarze nauk humanistyczno-społecznych i artystycznych.


Uprawiane dyscypliny artystyczne: projektowanie wnętrz użyteczności publicznej oraz prywatnych, projektowanie przestrzeni wystawienniczych, przedmiotów użytkowych, mebli, obiektów multimedialnych, a także projektowanie grafiki użytkowej.