Przejdź do treści

Dyrda Zuzanna

Zuzanna Dyrda, Adiunkt

dr Zuzanna Dyrda, ad.

    Kierowniczka studiów z wykładowym językiem angielskim (MFA in Visual Arts), Koordynatorka ds. Umiędzynarodowienia kształcenia (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu) Członkini Rady Szkoły Doktorskiej

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej

Pracownia Rysunku Kreatywnego

z.dyrda@asp.wroc.pl

zuzannadyrda.weebly.com


Prowadzone przedmioty

    Grafika artystyczna

    Projekty kolaboracyjne


W 2017 r. ukończywszy międzywydziałowe indywidualne studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu otrzymała tytuł doktor sztuki W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki I Sztuki Mediów, kierunek: Grafika, a w 2011 r. licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: Kulturoznawstwo.

W swojej twórczości posługuję się różnymi technikami obrazowania, głównie z zakresu grafiki warsztatowej, skupiając się szczególnie na aspektach konceptualnych. Badam granice graficznej matrycy i odbitki, możliwości ich przekształcania i umieszczania na niekonwencjonalnych podłożach. Łączę klasyczną grafikę warsztatowe z nowoczesnymi działaniami twórczymi – instalacją, performansem, sztuką ciała (body art). Efemeryczne odbitki prezentuję na wystawach w towarzystwie matryc z których powstały.

Nagrody i stypendia

2018 – Nagroda im. Profesora Witolda Skulicza, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

2015 – Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dla Młodego Twórcy, 9. Triennale Grafiki Polskiej

2015 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej

Wystawy

2020 – Zuzanna Dyrda. Naznaczenie, wystawa indywidualna, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków, Polska

2019 – The Haugesund International Festival of Artistic Relief Printing, wystawa zbiorowa, Haugesund Billedgalleri, Norwegia 

2018 – Body of Print, Palacete del Embarcadero, wystawa indywidualna w ramach międzynarodowej konferencji IMPACT 10., Santander, Hiszpania

2018 – PARA.Ceramika.Grafika, wystawa zbiorowa, Oblastni Galerie Liberec, Czechy 

2018 – Transgrafia, wystawa zbiorowa towarzysząca MTG Kraków 2018, Dawna Fabryka Tytoniu – Fundacja Tytano, Kraków, Polska

Konferencje

2021 – IMPACT 11. International Printmaking Conference, Embodiment. Bodily engaged printmaking, Hong Kong (on-line)

2019 – Texchange SGCI 2019, Body (print)makers, Dallas, USA,

2017 – Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej, członkini komitetu sterującego międzynarodową konferencją na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska

2015 – Sphere SGCI 2015, Culture of Student Exchanges in a European Context, Knoxville, USA 

Publikacje

2019 – Zanurzenie – Naznaczenie – Interpolacje, Kraków, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2019 – Zeniths/Zenity, Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu

2018 – Opus duarum: Wrocławska Szkoła Ceramiki, Wrocławska Szkoła Grafiki, Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu

2017 – Printmaking Today, Temporary Impressions, Nr 3 (Autumn 2017) Vol. 26, UK

2017 – Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej, Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu