Przejdź do treści

Pracownia Działań Intermedialnych

Pracownia Dyplomująca

Celem jest uzyskanie kompetencji w obszarze Sztuki Mediów w zakresie rozumienia specyfiki działań intermedialnych, umiejętności pracy zespołowej oraz budowania relacji z różnymi podmiotami twórczymi. W Pracowni Działań Intermedialnych łączymy najnowsze zjawiska medialne w sztuce z tradycją wizualną, postawami eksperymentalnymi, konceptualnymi oraz nieustanną refleksją nad codziennością. Praktyki twórcze obejmują różne technologie: video, film, film analogowy na taśmie światłoczułej, animacje, animacje cyfrowe, compositing, instalacje, performance, sztuki klasyczne wykorzystujące czas, ruch, przestrzeń. Pracownia nastawiona jest na działania „kreacyjne", zakładające poznawanie procesów i zjawisk współczesnych działań artystycznych. Uczymy przyszłych artystów uniwersalnych metod posługiwania się warsztatem twórczym, przekształcania różnych technik i stylów, wspieramy samodzielne myślenie i poszukiwania. Stosowane są eksperymentalne praktyki studyjne umożliwiające odkrywanie nowych dróg wyrażania siebie i realizacji postaw twórczych, aspiracji artystycznych oraz nabywania współczesnej świadomości metaplastycznej.

 

Pracownia Działań Intermedialnych realizuje program w zakresie: video, film ( również film na taśmie światłoczułej 16 mm z laboratorium fotochemicznym), wykorzystując materiał rejestrowany kamerami cyfrowymi i analogowymi do realizowania linearnych lub interaktywnych form filmowych. Dokument, paradokument, mokument, reportaż, videoart, animacji filmowej, animacji eksperymentalnej realizowanych w technikach cyfrowych w oparciu o oprogramowanie Adobe oraz Dragonframe, Animator a także tradycyjnych „starych" technik fimowych 16mm (animacje poklatkowe rysunkowe, lalkowe, wycinankowe, w technikach mieszanych, animacje non-camera na taśmie celuloidowej 35 mm), performance, teatru alternatywnego, rozszerzające spektrum wypowiedzi artystycznej o działania w przestrzeni rzeczywistej, wykorzystujące min. język teatralny oraz obecność i dialog z publicznością, aranżacji przestrzeni, instalacji, wykorzystujące realne i medialne obiekty funkcjonujące w przestrzeni, przekształcające realną przestrzeń przy pomocy szeroko pojętych działań artystycznych, site-specific, sztuki konceptualnej, bazującej na poszukiwaniu tematów i sposobów indywidualnej wypowiedzi artystycznej, rozwijającej umiejętność ich formułowania.

  Przedmioty

  Działania Intermedialna | dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP

  Grafika Intermedialna | dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP

  Film Animowany | dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP

  Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych | dr hab. Michał Jakubowicz | dr Tomasz Dobiszewski, as.

  Multimedia | studia niestacjonarne| kierunek Fotografia i Multimedia | dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP

  Podstawy działań intermedialnych | studia niestacjonarne| kierunek Projektowanie Graficzne | dr.hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP

   Zapisy

   Trzeba być studentem ASP, realizować program studiów, w ramach wyboru wykazać się ogólną wiedzą w zakresie sztuki mediów.

   Lektury

   1. Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006
   2. W. Chyła, Szkice o kulturze audiowizualnej. (W stulecie ekranu w kulturze), Poznań 1998
   3. U. Eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996
   4. A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 2003
   5. D. Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, przekł. Zbiorowy, Gdańsk 2000