Przejdź do treści

Kierunek Malarstwo

Dokumenty

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
docx, 49.42 KB
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
PROGRAM STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 7 STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH
pdf, 113.33 KB
PROGRAM STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 7 STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

WYDZIAŁ : MALARSTWA I RZEŹBY KIERUNEK : MALARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA : STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE PROFIL : ogólnoakademicki FORMA KSZTAŁCENIA : STUDIA STACJONARNE, JĘZYK WYKŁADOWY : POLSKI ROK AKADEMICKI : 2019/2020

TABELA przedmioty kierunkowe efekty dziedzinowe.pdf
pdf, 156.44 KB
TABELA przedmioty kierunkowe efekty dziedzinowe.pdf
Efekty kształcenia na kierunku Malarstwo
pdf, 183.96 KB
Efekty kształcenia na kierunku Malarstwo

Sylabusy kierunku Malarstwo