Przejdź do treści

Folder programowy

Folder programowy zawiera Programy kształcenia wszystkich 11 kierunków studiów prowadzonych w Uczelni: studiów jednolitych, stacjonarnych I i II stopnia, niestacjonarnych I i II stopnia, wraz z efektami kształcenia (KRK), efektami uczenia się (PRK) i sylabusami przedmiotów.

Programy Kształcenia

Opis programu studiów i efektów uczenia się zawiera informacje obejmujące: charakterystykę prowadzonego kierunku; przypisanie kierunku do dziedziny i dyscypliny, koncepcję kształcenia, opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia; warunków prowadzenia studiów i sposobów realizacji kształcenia; kierunki badań artystycznych i naukowych prowadzonych przez jednostkę prowadzącą wraz ze sposobem wdrażania studentów w działalność artystyczną; związek efektów uczenia się z potrzebami społeczno - gospodarczymi; opis form weryfikacji efektów; sylwetkę absolwenta. Udostępnione są również sylabusy przedmiotów.

Folder Programowy dla poszczególnych kierunków

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia, ankietyzacja

Wydział Ceramiki i Szkła

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia. Ankietyzacja: Wydział Ceramiki i Szkła

Załączniki