Współpraca z Zagranicą

Godziny pracy biura w czasie wakacji:
- 5-9.08.2019 r. - nieczynne pokoje 102A i 14B
- 12-19.08.2019 r. - nieczynny pokój 14B

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Adres: Plac Polski ¾, 50-156 Wrocław

PRACOWNICY:

Imię i nazwisko

Zakres działań

Adres e-mail

Telefon

Pokój

mgr Anna Pachuta

wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych

erasmus@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 232

102A

mgr Kinga Bacewicz

inicjowanie i obsługa programów rządowych (m.in. NAWA), wymiana pracowników w ramach programu Erasmus+

k.bacewicz@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 232

102A

mgr Paulina Zaweracz

interdyscyplinarne studia magisterskie i doktoranckie w języku angielskim, programy Artistic Residence, Visiting Professor, Master Courses, koordynacja członkostwa uczelni w międzynarodowych stowarzyszeniach

studyinenglish@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 311

14B

Sarah Epping, MA

amerykańska akredytacja zagraniczna The National Association of Schools of Art and Design (NASAD)

international@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 311

14B

GODZINY OTWARCIA:

- 102A: pon. – czw. 11.00 – 14.00          pt. NIECZYNNE

- 14B: pon./wt./czw./pt. 11.00-14.00      śr. NIECZYNNE

Biuro Współpracy z Zagranicą w ASP we Wrocławiu organizuje i koordynuje działania związane ze współpracą Akademii z ponad osiemdziesięcioma zagranicznymi uczelniami artystycznymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi. Do działań tych należą m. in.: wymiana studentów i pracowników przede wszystkim w ramach programu Erasmus+, organizowanie warsztatów i staży, czy pomoc przy organizowaniu wystaw i innych wydarzeń artystycznych z udziałem gości z zagranicy.

Od 2018 r. BWzZ zajmuje się również rekrutacją studentów zagranicznych na interdyscyplinarne studia magisterskie i doktoranckie w języku angielskim. W roku akademickim 2018/2019 zrekrutowaliśmy 24 studentów ze wszystkich zakątków świata (12 na studia magisterskie i 12 na studia doktoranckie). Ten (jak na razie) pilotażowy program będzie nierozerwalną częścią naszej stałej oferty edukacyjnej i będzie stanowić milowy krok na drodze do umiędzynarodowienia kształcenia na naszej uczelni (zgodnie z założeniami najnowszych zmian legislacyjnych w świetle ustawy 2.0).

Bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przez biurem oraz całą Akademią jest wniosek o akredytację amerykańskiej instytucji the National Association of Schools of Art And Design (NASAD - https://nasad.arts-accredit.org/). Akredytacja tej prestiżowej amerykańskiej instytucji przyczyni się do  internacjonalizacji kształcenia na naszej Akademii, otwarcia się na inne wzorce kulturowe, czy zaczerpnięcia inspiracji z różnorodności kulturowej i geograficznej. Naszą motywacją jest dostosowanie się do najwyższych światowych, nie tylko europejskich, standardów.