Postępowania naukowe

Aktualne informacje dotyczące przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz o uzyskanie tytułu profesora sztuk plastycznych na uprawnionych wydziałach  Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.