Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu stanowi jednostkę artystyczno-badawczą, kształcącą osoby wykazujące się znaczącym dorobkiem artystycznym i wysokim potencjałem badawczym. Trwające 6 semestrów kształcenie doktorantów umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności i przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki
w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Dziekan Szkoły Doktorskiej:

 • dr hab. Jakub Jernajczyk

Rada Szkoły Doktorskiej:

 • dr Anna Bujak
 • dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP
 • dr Zuzanna Dyrda
 • dr hab. Aleksandra Janik, prof. ASP
 • mgr Jagoda Nowak-Bieganowska
 • dr hab. Wojciech Peszko, prof. ASP

dziekanat Szkoły Doktorskiej:
p. 117/118M, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Dziekanat otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00

środy – nieczynne

dr Monika Łukasik-Duszyńska
e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 310

contact in Englisch:
mgr Paulina Zaweracz
e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl


w sprawie problemów z systemem Akademus kontakt z Kierownik Działu Organizacji Studiów mgr M. Szumiejko: m.szumiejko@asp.wroc.pl


Podstawę prawną funkcjonowania Szkoły Doktorskiej stanowią następujące dokumenty (załączniki poniżej):

 • Zarządzenie Rektora ASP w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej
 • Zarządzenie Rektora ASP w sprawie powołania dziekana Szkoły Doktorskiej
 • Zarządzenie Rektora ASP w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej
 • Regulamin Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu
 • Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej ASP we Wrocławiu
 • Efekty uczenia się oraz sposób ich uzyskiwania w Szkole Doktorskiej
Załączniki