Dom studencki

Adres

ul. H. Pobożnego 9, okolice placu Bema,


Cennik

 • DLA STUDENTÓW ASP Z PRZYZNANYM MIEJSCEM W AKADEMIKU

Miejsce w pokoju od roku 2018/2019

- 8 miejsc - 600zł (od osoby/ miesiąc) - pokoje 2 osobowe z łazienką

- 20 miejsc - 540zł (od osoby/ miesiąc) - 2 pokoje (moduł) z łazienką

- 53 miejsca - 430zł (od osoby/ miesiąc) - łazienki na korytarzu

 • GOŚCIE UCZELNI W OKRESIE LETNIM 2018

 stawka dobowa - 50zł z VAT

rezerwacja miejsc na adres: rezerwacja@asp.wroc.pl

 • KANDYDACI NA STUDIA W OKRESIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2018

stawka dobowa - 40zł z VAT

- dostępnych 30 miejsc
 informacja i rezerwacja miejsc na adres: rezerwacja@asp.wroc.pl


Administracja

Biuro czynne dla studentów: 7.00-15.00 (Poniedziałek – Piątek)

mgr Magdalena Kowalczyk – Administrator

tel. kontaktowy: 071 3215568

e-mail: akademik@asp.wroc.pl


Recepcja całodobowa

tel. kontaktowy: 071 3210306

Warunki mieszkalne

Akademik oferuje 81 miejsc dla studentów. Budynek 6 piętrowy.

Do dyspozycji mieszkańców:

 • świetlica, pralnia,
 • suszarnia, kuchnie,
 • łazienki, pracownie

Studenci mają dostęp do internetu.


Informacja dla studentów

Termin składania dokumentów w sprawie miejsca w akademiku:

 • Dla studentów II – V Roku – 30.05.2018 r
 • Dla studentów, którzy dostali się na I rok studiów - 25.08.2018 r

Dokumenty, które należy złożyć:

 • podanie – podanie do pobrania na stronie internetowej www.asp.wroc.pl, lub w administracji DS
 • oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – rok 2017.

Po terminie podania nie będą rozpatrywane

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dom Studencki ASP

ul. Henryka Pobożnego 9

50 – 241 Wrocław


Coś o nas

Sympatyczni ludzie.
Miła atmosfera.
Sami artyści

Załączniki