Uczelniana Komisja Wyborcza

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej ASP Wrocław 2016- 2020

Komunikat nr 7/2016

SENAT KADENCJI 2016/20

  1) przewodniczący senatu: rektor prof. Piotr Kielan

  2) prorektor d.s. dydaktycznych i studenckich: dr hab. Beata Mak-Sobota

  3) prorektor d.s. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą: dr hab. Aleksandra Janik

  4) dziekan wydziału AWiW: dr hab. Urszula Smaza-Gralak

  5) dziekan wydziału CiSz: prof. Kazimierz Pawlak

  6) dziekan wydziału GiSzM: prof. Jacek Szewczyk

  7) dziekan wydziału MiRz: dr hab. Wojciech Pukocz

  8) dr hab. Agata Danielak-Kujda (AWiW)

  9) dr hab. Bartosz Jakubicki  (AWiW)

10) dr hab. Piotr Jędrzejewski (AWiW)

11) dr hab. Elżbieta Wernio (AWiW)

12) prof. Małgorzata Dajewska (CiSz)

13) dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan (CiSz)

14) prof. Krzysztof Rozpondek (CiSz)

15) dr hab. Joanna Teper (CiSz)

16) dr hab. Marek Grzyb (GiSzM)

17) prof. Anna Janusz-Strzyż (GiSzM)

18) dr hab. Ireneusz Olszewski (GiSzM)

19) dr hab. Artur Skowroński (GiSzM)

20) prof. Waldemar Graczyk (MiRz)

21) dr hab. Łukasz Huculak (MiRz)

22) prof. Janusz Jaroszewski (MiRz)

23) prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska (MiRz)

24) dr Marta Płonka (AWiW)

25) dr Bożena Sacharczuk (CiSz)

26) dr Marcin Rupociński (GiSzM)

27) dr Marta Borgosz (MiRz)

28) Marcin Woźniak (przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami)

29) Daniel Bąk (przewodniczący samorządu studenckiego)

30) Marcelina Groń (przewodnicząca samorządu doktorantów)

31) ? (przewodniczący rady mieszkańców domu studenckiego)

32) Jan Głąb (student I roku scenografii, AWiW)

33) Natalia Kowalczuk (studentka IV roku konserwacji, CiSz)

34) Joanna Krajewska (studentka II roku grafiki, GiSzM)

35) Monika Polak (studentka IV roku malarstwa, MiRz)

*

RADA BIBLIOTECZNA

Przedstawiciele wydziałów w radzie bibliotecznej kadencji 2016/20:

1) dr Witold Owczarek (AWiW)

2) dr Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska (CiSz)

3) mgr Wojciech Kołacz (GiSzM)

4) dr hab. Anna Maria Kram (MiRz)

*

Komunikat nr 6/2016

RADY WYDZIAŁÓW KADENCJI 2016/20

18..04.2016 r. zakończył się kolejny etap wyborów do jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kadencji 2016-2020.

Odbyły się wybory do wszystkich czterech rad wydziałów oraz wybory dziekanów i prodziekanów. Wszystkim nowowybranym członkom rad wydziałów oraz dziekanom i prodziekanom składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy i sukcesów w realizacji zadań nowej kadencji.

I. RADA WYDZIAŁU AWiW (21 osób)

  1) dziekan - dr hab. Urszula Smaza-Gralak

  2) prodziekan - dr. hab. Agata Kujda-Danielak

  3) prof. Stanisław Gnacek

  4) prof. Dariusz Grzybowicz

  5) prof. Jan Kukuła

  6) prof. Krzysztof Wołowski

  7) dr hab. Stanisław Figiel

  8) dr. hab. Michał Hrisulidis

  9) dr. hab. Bartosz Jakubicki

10) dr. hab. Piotr Jędrzejewski

11) dr. hab. Elżbieta Wernio

12) dr Damian Banasz

13) dr Mateusz Mirowski

14) dr Marta Płonka

15) dr Jacek Kos

16) licencjat Małgorzata Szudzikowska-Olejniczak

17) mgr Matylda Nowak (I rok, WP, st. doktoranckie)

18) student Brunon Szenk (I rok, WP, licencjat)

19) student Jakub Syrkowski (II rok Scenografia, jednolite magisterskie)

20) studentka Marta Kiebel (I rok AW, licencjat)

21) studentka Agnieszka Zawiszewska (II rok, AW, licencjat)

*

II. RADA WYDZIAŁU CiSz (35 osób)

  1) dziekan - prof. Kazimierz Pawlak

  2) prodziekan - prof. Krzysztof Rozpondek

  3) prof. Małgorzata Dajewska

  4) prof. Mirosław Kociński

  5) prof. Lidia Kupczyńska-Jankowiak

  6) prof. Przemysław Lasak

  7) prof. Barbara Zworska-Raziuk

  8) dr hab. Adam Abel

  9) dr hab. Maciej Kasperski

10) dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan

11) dr hab. Beata Mak-Sobota

12) dr hab. Michał Matuszczyk

13) dr hab. Gabriel Palowski

14) dr hab. Wojciech Peszko

15) dr hab. Grażyna Płocica

16) dr hab. Henryk Stoksik

17) dr hab. Joanna Teper

18) dr hab. Ryszard Więckowski

19) dr Dagmara Bielecka

20) dr Maria Gąsior

21) dr Piotr Kołomański

22) dr Mariusz Łabiński

23) dr Michał Puszczyński

24) dr Paweł Rzeźnik

25) dr Bożena Sacharczuk

26) dr Stanisław Sobota

27) mgr Krzysztof Mielczarek

28) mistrz – grawer Maciej Zaborski

29) mgr Jakub Biewald (II rok, CiWC, st. doktoranckie)

30) studentka Martyna Sienkiewicz (II rok, KiRCiS, jednolite magisterskie)

31) studentka Patrycja Smolarczyk (II rok, KiRCiS, jednolite magisterskie)

32) studentka Agata Środa (II rok, KiRCiS, jednolite magisterskie)

33) studentka Maria Wojtaszek (I rok, SiWC, licencjat)

34) studentka Magdalena Maros (I rok, SiWC, licencjat)

35) studentka Martyna Rychlik (III rok, SiWS, licencjat)

*

III. RADA WYDZIAŁU GiSzM (35 osób)

  1) dziekan - prof. Jacek Szewczyk

  2) prodziekan - dr hab. Marek Grzyb

  3) prof. Andrzej Bator

  4) prof. Anna Janusz-Strzyż

  5) prof. Ryszard Jędroś

  6) prof. Wiesłach Gołuch

  7) prof. Paweł Frąckiewicz

  8) prof. Christopher Nowicki

  9) prof. Przemysław Tyszkiewicz

10) prof. Ludwik Żelaźniewicz

11) dr hab. Czesław Chwiszczuk

12) dr hab. Aleksandra Janik

13) dr hab. Piotr Komorowski

14) dr hab. Andrzej Moczydłowski

15) dr hab. Ireneusz Olszewski

16) dr hab. Stanisław Sasak

17) dr hab. Artur Skowroński

18) dr hab. Małgorzata Warlikowska

19) mgr. Paweł Bielawny

20) dr. Mariusz Gorzelak

21) mgr. Jacek Kotowicz

22) mgr. Michał Matoszko

23) dr Łukasz Paluch

24) dr Anna Trojanowska

25) dr Jakub Jernajczyk

26) dr Maja Wolińska

27)  dr Magdalena Wosik

28)  Anna Mackiewicz

29) Anna Adamczyk (I rok, studia doktoranckie)

30) Marcin Brylowski (I rok, projektowanie graficzne, niestacjonarne)

31) Angelika Bilińska (II rok, grafika, stacjonarne)

32) Renata Kurczyńka (IV rok, grafika, stacjonarne)

33) Paweł Kaczmarczyk (IV rok, grafika, stacjonarne)

34) Maciej Jaroszczuk (IV rok, grafika, stacjonarne)

35) Magdalena Maksiak (III rok, grafika, stacjonarne)

*

IV. RADA WYDZIAŁU MiRz (49 osób)

  1) dziekan - dr hab. Wojciech Pukocz

  2) prodziekan - dr Anita Wincencjusz-Patyna

  3) prof. Piotr Błażejewski

  4) prof. Waldemar Graczyk

  5) prof. Marek Jakubek

  6) prof. Janusz  Jaroszewski

  7) prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

  8) prof. Eugeniusz Józefowski                                    

  9) prof. Wojciech Kaniowski

10) prof. Piotr Kielan                           

11) prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki          

12) prof. Paweł Lewandowski- Palle                 

13) prof. Wojciech Lupa

14) prof. Christos Mandzios                          

15) prof. Krzysztof  Skarbek                                                                                            

16) prof. Anna Szewczyk

17) dr hab. Maciej Albrzykowski                                                            

18) dr hab. Adam  Chmielowiec

19) dr hab. Mateusz Dworski

20) dr hab. Ryszard  Gluza

21) dr hab. Łukasz  Huculak                         

22) dr hab. Jacek Jarczewski                              

23) dr hab. Paweł  Jarodzki

24) dr hab. Bogna Kozera – Radomska                                    

25) dr hab. Marian Waldemar Kuczma

26) dr hab. Anna Kramm

27) dr hab. Janusz  Merkel                

28) dr hab. Daria Milecka

29) dr hab. Łukasz  Morawski                                                                                                

30) dr hab. Zdzisław  Nitka                                

31) dr hab. Przemysław Pintal                             

32) dr hab. Aleksander Zyśko                                   

33) dr Marta Borgosz

34) dr Anna Kołodziejczyk                                           

35) dr Magdalena Proniewska-Grzybowska       

36) dr Michał  Sikorski                                        

37) dr Michał Staszczak                                

38) dr Marek Śnieciński                                                                           

39) laborant Leszek Sołtys

40) mgr Anastazja Jarodzka (I rok, studia doktoranckie)                       

41) studentka Anna Blada (II rok, rzeźba)

42) studentka Dominika Bryl (IV rok, malarstwo)

43) studentka Aleksandra Opalińska (II rok, malarstwo)

44) studentka Monika Polak (IV rok, malarstwo)

45) studentka Daria Pyrchała (II rok, malarstwo)

46) studentka Katarzyna Radek (III rok, malarstwo)

47) student Jędrzej Sierpiński (III rok, malarstwa)                                 

48) studentka Alicja Wałaszek (II rok, rzeźba)

49) studentka Katarzyna Wcisło (II rok, rzeźba)

***

         MAM  ZASZCZYT  POINFORMOWAĆ  PAŃSTWA,  ŻE  W  DNIU  17.03.2016 R. UCZELNIANE KOLEGIUM ELEKTORÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU DOKONAŁO WYBORU REKTORA OBECNEJ KADENCJI PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO PIOTRA KIELANA NA DRUGĄ KADENCJĘ  2016 - 2020.

W dniu 22.03.2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prorektorów kadencji 2016-2020.

Dr hab. BEATA MAK-SOBOTA  została prorektoram do spraw dydaktycznych i studenckich.

Dr hab. ALEKSANDRA JANIK  została prorektorem do spraw artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą. 

przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  prof. MAREK JAKUBEK

***

KOLEGIUM ELEKTORÓW KADENCJI 2016 - 2020

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA

            dr DAMIAN BANASZ

            dr hab. AGATA DANIELAK-KUJDA

            dr hab. BARTOSZ JAKUBICKI

            st. wykł. BOGDAN KOCHAN

            prof. JAN KUKUŁA

            st. wykł. MIECZYSŁAW PIRÓG

            dr hab. URSZULA SMAZA-GRALAK

            dr hab. ELŻBIETA WERNIO

            prof. KRZYSZTOF WOŁOWSKI

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW

             dr MARIUSZ GORZELAK

             dr hab. MAREK GRZYB

             dr hab. ALEKSANDRA JANIK

             dr JAKUB JERNAJCZYK

             prof. RYSZARD JĘDROŚ

             st. wykł. BEATA LUDWICZAK

             dr hab. ARTUR SKOWROŃSKI

             prof. JACEK SZEWCZYK                    

             prof. LUDWIK ŻELAŹNIEWICZ

WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA

             prof. MAŁGORZATA DAJEWSKA

             prof. MIROSŁAW KOCIŃSKI

            dr hab. KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN

            dr hab. BEATA MAK-SOBOTA

            prof. KAZIMIERZ PAWLAK

            prof. KRZYSZTOF ROZPONDEK

            dr MARIUSZ ŁABIŃSKI

            dr BOŻENA SACHARCZUK

            dr STANISŁAW SOBOTA

WYDZIAŁ MALARSTWA I RZEŹBY

            prof. PIOTR BŁAŻEJEWSKI

            dr MARTA BORGOSZ

            dr MAGDALENA GRZYBOWSKA

            prof. JANUSZ JAROSZEWSKI

            prof. WOJCIECH KANIOWSKI

            prof. PIOTR KIELAN

            prof. ANDRZEJ KLIMCZAK-DOBRZANIECKI

            dr hab. WOJCIECH PUKOCZ                                                                            

            dr MICHAŁ SIKORSKI         

PRACOWNICY ADMINISTRACJI, INŻ. TECHN. I OBSŁUGI

ADRIAN PAWLIC

WITOLD WALAS

STUDENCI I DOKTORANCI

AWiW:   

MARTA KIEBEL

AGNIESZKA ZAWISZEWSKA

CiSz:   

PAWEŁ PALEWICZ

MARTYNA SIENKIEWICZ

GiSzM:  

MACIEJ JAROSZCZUK

BARNABA KRÓL

 MiRz:   

ANNA BLADA

KAMIL PIECZYKOLAN

przewodniczący samorządu stydentów:  

DANIEL BĄK

przewodniczący samorządu doktorantów: 

MARCELINA GROŃ

***