Komercjalizacja

Biuro Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

(ASP we Wrocławiu)

Biuro mieści się w Centrum Sztuk Użytkowych i Innowacyjności
ul. Traugutta 21
pokój nr 517, piętro V (siedziba tymczasowa)

50-416 Wrocław,
tel.: (71) 302-58-04 lub wewnętrzny 104


Osoba do kontaktu:

Jakub Żuchowski – Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

ASP we Wrocławiu

E-mail: j.zuchowski@asp.wroc.pl