REKRUTACJA 2019 - WYNIKI PRZEGLADU PORTFOLIO

Szanowni Kandydaci na kierunki: Architektura wnętrz I stopnia, Scenografia studia jednolite mgr, Sztuka mediów studia I stopnia, Grafika studia jednolite mgr

Wyniki kwalifikacji I etapu i dopuszczenie do kolejnych, znajdą Państwo na indywidualnych kontach kandydatów po zalogowania:

  • wybór kandydatury
  • kierunek
  • etapy rekrutacji
  • etap Portfolio

jednoczesnie informujemy, że decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej AWIW oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej GiSZM została podwyższona punktacja oceny etapy portfolio:


Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa / Architektura wnętrz

  • max 32
  • min do kwalifikacji 18


Wydział Grafiki i Sztuki Mediów / Grafika

  • max 25
  • min do kwalifikacji 17


Rozszerzenie punktacji jest związane możliwością lepszej oceny prezentowanego przez kandydatów portfolio


inf. Komisja Rekrutacyjna / DOS